Fanshop
Fanshop
20140929_std_vs

Klankbordbijeenkomst Feyenoord Supportersraad op 20 april

De Feyenoord Supportersvereniging organiseert op maandag 20 april om 19.30 uur op Varkenoord een klankbordbijeenkomst. Deze bijeenkomst is voor alle Feyenoord-supporters vrij toegankelijk. Heb jij een advies of voorstel op het gebied van supporters gerelateerde zaken en wil jij deze delen met de supportersraad? Of wil je gewoon meer te weten komen over de supportersraad en waar zij zich mee bezig houdt? Kom dan naar de openbare bijeenkomst en meld je vooraf aan door een e-mail te sturen naar: supportersraad@feyenoordnet.nl.

Tijdens de klankbordbijeenkomst vertelt de Feyenoord Supportersvereniging wat de Feyenooord Supportersraad doet en wordt aan supporters de mogelijkheid geboden om input te leveren voor de komende bijeenkomsten. Bij de klankbordbijeenkomst zijn dan ook geen vertegenwoordigers van Feyenoord aanwezig.

De Feyenoord Supportersraad (FSR) is een overlegorgaan opgericht door Feyenoord en de Feyenoord Supportersvereniging en heeft tot doel het op gang brengen en houden van een dialoog tussen club en supporters in de breedste zin van het woord. Hierbij kunnen club en supporters elkaar gevraagd en ongevraagd van advies voorzien en elkaars standpunten nader toelichten. Dit moet uiteindelijk leiden tot een klimaat waarin club, supporters en andere belanghebbenden op een respectvolle wijze met elkaar omgaan en communiceren.

De FSR bestaat uit supporters die een goede, representatieve en brede vertegenwoordiging van alle supporters van Feyenoord vormen. De FSR heeft een signalerende en adviserende functie. Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan de orde kunnen komen hebben betrekking op supporters- en publieksbeleid, waaronder worden verstaan: wedstrijdorganisatie, clubcultuur en -identiteit en binding en betrokkenheid.