Fanshop
Fanshop
nieuw_stadion_schets

Hans Vervat benoemd tot projectdirecteur vernieuwbouwde Kuip

Feyenoord heeft de organisatie rond voor het vervolg van het traject van de realisatie van de vernieuwbouwde Kuip. Ex-verkenner Hans Vervat is bereid gevonden de functie van projectdirecteur op zich te nemen. Vervat zal in die hoedanigheid het proces aansturen dat moet leiden tot een contract met het BAM-consortium voor een vernieuwbouwd stadion met een capaciteit van circa 70.000 toeschouwers in 2018. Vanwege zijn nieuwe taak zal Vervat gedurende dit proces voor een periode van circa zes maanden terugtreden uit de Raad van Commissarissen van Stadion Feijenoord. Wim van Sluis, eveneens ex-verkenner, wordt voorgedragen aan de aandeelhoudersvergadering van Stadion Feijenoord om toe te treden tot de Raad van Commissarissen van het Stadion.

Vervat zal de voorbereiding van het voor Feyenoord en Rotterdam cruciale project voor de periode van zes maanden aansturen,  vanuit  de Projectgroep waarin behalve Vervat zelf ook Feyenoords president-commissaris Dick van Well en René van Ierschot zitting nemen. Laatstgenoemde is president-commissaris van Stadion Feijenoord en zal optreden als voorzitter van de projectgroep die nog wordt uitgebreid met een vertegenwoordiger van Sportclub Feyenoord en een vertegenwoordiger van de supporters.

Onder de projectgroep zullen diverse werkgroepen worden geformeerd met mensen uit de eigen organisaties, waaronder personen uit de Raden van Commissarissen, het bestuur van het stadion, de BVO, de Sportclub en deskundigen uit de supportersgeledingen. Zo zullen er werkgroepen komen voor financiering, voorlopig ontwerp stadion, mobiliteit, juridische en fiscale zaken, exploitatie en verwerving eigen en vreemd vermogen, de nieuwe accommodatie van de Sportclub op Varkenoord die ook voor de jeugdopleiding zal worden gebruikt en de nieuwe trainingsaccommodatie voor de BVO op Hillesluis. De diverse werkgroepen kunnen indien nodig worden aangevuld worden met externe deskundigen.

Wim van Sluis en Jos van der Vegt, die de afgelopen maanden samen met Hans Vervat als verkenners optraden en na onderzoek aan Feyenoord adviseerden om de stadionplannen exclusief verder uit te werken met het consortium van de BAM, hebben de Feyenoord-familie aangegeven 'beschikbaar te blijven voor advies en de spreekwoordelijke hand- en spandiensten', ook nu hun taak als verkenners is afgerond en de nieuwe projectorganisatie het vervolgtraject oppakt. De projectgroep ziet middels hun blijvende intensieve betrokkenheid bij het project de garantie voor het kwaliteitsbehoud van de verkenning en de verdere uitwerking van het project.

Mede om diens expertise ten volle te kunnen benutten zal Wim van Sluis bovendien door de Raad van Commissarissen van het stadion aan de aandeelhouders van Stadion Feijenoord worden voorgedragen om een nog vacante plek in deze RvC in te nemen. Daarmee lost de RvC stadion een belofte aan de AvA Stadion in door voor de door het vertrek van Carlo de Swart beschikbaar gekomen plaats een Commissaris voor te stellen die kwaliteiten heeft, die bij van belang zijn voor de realisatie van de nieuwe huisvesting van Feyenoord. Afgesproken is dat de aandachtpunten van Van Sluis onder meer zullen zijn ‘contacten en de relatie met de  politiek’, ‘het noodzakelijke draagvlak’ en ‘financiën’,  terwijl natuurlijk ook van zijn kennis opgedaan als verkenner gebruik zal worden gemaakt.