Fanshop
Fanshop
20140929_std_vs

ALV Supporters Steunen Feyenoord op 1 december

Het bestuur van de Vereniging Supporters Steunen Feyenoord (SSF) heeft Feyenoord gevraagd om bekend te maken dat de Vereniging SSF op maandag 1 december aanstaande voor de leden een nieuwe Algemene Ledenvergadering (ALV) organiseert. Deze ALV zal plaatsvinden in De Rode Zaal op Varkenoord en vangt aan om 19.30 uur.

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering zullen onder meer twee  nieuwe bestuursleden worden gekozen, vanwege het aftreden van Hans Fortuin (voorzitter) en Ronald Jansen (penningmeester); zij zijn periodiek aftredend en niet herkiesbaar.

Voor de positie van Hans Fortuin zal door de FSV een kandidaat worden voorgedragen, voor de positie van Ronald Jansen zal een gezamenlijke kandidaat namens de FSV en Het Legioen worden voorgedragen. Na dit huishoudelijke gedeelte zal een delegatie van De Verkenners en BAM het laatste nieuws over de vernieuwbouw van het stadion verstrekken.

Indien leden deze vergadering willen bijwonen, dan verzoeken wij hen vriendelijk om zich uiterlijk maandag 24 november a.s. via info@supporterssteunenfeyenoord.nl aan te melden, in verband met de organisatie van de vergadering. Let op: wegens een technisch mankement zijn eerder aan dit mailadres gestuurde e-mails niet aangekomen. Mocht u zich in eerder stadium al hebben aangemeld via dit mailadres, dan verzoeken wij u om nogmaals een mail te sturen.