Fanshop Tickets
Fanshop Tickets
20130620_hns

College B&W Rotterdam steunt Het Nieuwe Stadion en Stadionpark

De Gemeente Rotterdam zal garant staan voor een deel van de lening die Feyenoord moet afsluiten voor de bouw van het nieuwe stadion. Ook zal Rotterdam investeren in de ontwikkeling van het Stadionpark.

De Gemeente Rotterdam zal garant staan voor een deel van de lening die Feyenoord moet afsluiten voor de bouw van het nieuwe stadion. Ook zal Rotterdam investeren in de ontwikkeling van het Stadionpark. Dat heeft sportwethouder Antoinette Laan de afgelopen week bekend gemaakt. 'We vinden we het financiële risico aanvaardbaar', aldus de bewindsvrouw. Het College heeft verder besloten dat geïnvesteerd zal worden in het Stadionpark en in het aanpassen van de buitenruimte en de infrastructuur rondom het stadion.


Het College van B&W verwacht dat van de bouw van het nieuwe stadion en de investeringen in het Stadionpark een stevige hefboomwerking voor de aantrekkingskracht, attractiviteit en vitaliteit van het gehele gebied uit zullen gaan. ‘Met de komst van een nieuw stadion worden extra werkplekken en stageplaatsen gecreëerd, kan Feyenoord zijn maatschappelijke projecten uitbreiden en zal de lokale en regionale economie een extra impuls krijgen. Daarom kiest het college er uitdrukkelijk voor om de komst van het nieuwe stadion te ondersteunen’, aldus wethouder Laan. 


‘Dat betekent dat het college garant wil staan voor een deel van de lening die Feyenoord moet afsluiten voor de bouw. Hiervoor moet de gemeente de komende jaren ongeveer 15 miljoen euro reserveren. De gemeente ontvangt van Feyenoord een premie voor de garantstelling. Daarmee vinden we het financiële risico aanvaardbaar. Daarnaast wil het college 36 miljoen investeren in het aanpassen van de buitenruimte en de infrastructuur, wat noodzakelijk is voor de komst van een nieuw stadion.’

 

De geraamde budgetten voor de Sportcampus en de aanpassing van de infrastructuur en buitenruimte zijn opgenomen in de Lange Termijn InvesteringsPlanning. De gemeenteraad van Rotterdam stelt Lange Termijn InvesteringsPlanning dit najaar vast. Naar verwachting neemt de gemeenteraad voor de zomer een besluit over de garantstelling aan Feyenoord voor de komst van een nieuw stadion. Bij een positief besluit zal de garantstelling voor het stadion bij de Europese Commissie worden getoetst.