Fanshop
Fanshop

PIM FORTUYN WAS ’S MORGENS IN DE KUIP

Politicus Pim Fortuyn, op wie maandagavond een dodelijke aanslag is gepleegd, was eerder op de dag nog in De Kuip. Hij had daar een uur lang een onderhoud met voorzitter Jorien van den Herik en manager Jan D. Swart. Onderwerp van het gesprek was de veiligheid in de voetbalstadions. Het gesprek was op uitnodiging van Feyenoord, dat het standpunt van Fortuyn wilde toetsen aan dat van burgemeester Cohen in Amsterdam.
‘Wij wilden weten of Feyenoord de kans liep dat de grootste partij van Rotterdam op termijn óók zou bepleiten dat er geen politie meer beschikbaar zijn voor onze thuiswedstrijden en de verantwoordelijkheid bij Feyenoord zou komen te liggen, zoals burgemeester Cohen dat aankondigde voor Ajax en de Arena. Dat was - naast kennismaking - de enige insteek’, aldus manager Jan D. Swart. ‘Omdat Fortuyn geen geregelde bezoeker van voetbalwedstrijden was, hebben we hem geïnformeerd over vrijwel alle praktische componenten die betrekking hebben op de veiligheid in het stadion. Ook stadionverboden en meldingsplicht zijn daarbij aan de orde gekomen. Het feit dat hij in deze drukke tijd de gelegenheid nam om ons verzoek te honoreren en daar - in tegenstelling tot politici als Ad Melkert van de Partij van de Arbeid geen verkiezingsstunt van wilde maken - geeft aan dat de veiligheid in de stadions hem aan het hart ging. Dat bevestigde hij ook. Maar tegelijkertijd’, aldus Swart, ’had hij terloops ook wel weer dat jongensachtige om zich hardop af te vragen of het misschien ook niet eens als proef verstandig zou zijn om de politie helemaal uit de stadions weg te laten. Want - zei hij - dan is er ook geen vijand, want ‘volgens mij is het alleen maar lol in rammen’. Pim Fortuyn adviseerde Feyenoord om zo snel mogelijk een gesprek te arrangeren met zijn partijgenoot mevrouw Rabella, die de veiligheid in haar wethoudersportfeuille in Rotterdam heeft. ‘Hij zou haar op weg naar Breda over ons gesprek informeren, want Breda was - na De Kuip - zijn tweede afspraak en Hilversum zijn derde’, aldus Swart. ‘Als je zo kort voor zo’n gebeurtenis met iemand hebt gesproken en hebt gelachen, dan is zo’n weerzinwekkend bericht volstrekt onwezenlijk’, aldus Jorien van den Herik. ‘Te meer omdat hij tegenover ons ook inderdaad over zijn eigen veiligheid heeft gesproken. Hij zei angstig te zijn omdat hij gedemoniseerd was. Hij verweet dat met name minister-president Kok, die hij ook verantwoordelijk hield voor het niet verlenen van persoonlijke beveiliging’.