Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

FEYENOORD VINDT DOSSIER INCOMPLEET

De advocaten, die Feyenoord en voorzitter Van den Herik verdedigen in de FIOD-zaak, hebben op de tweede dag van de behandeling tot hun verbijstering moeten constateren dat het dossier incompleet is. Er ontbreken naar de mening van mr. Hertoghs stukken, die essentieel zijn voor de beantwoording van de vraag op welke wijze kroongetuige Vidmar door de Australische overheid is verhoord en aan welke voorwaarden het OM heeft moeten voldoen om hem aan het praten te krijgen.
Omdat getuige Pil (FIOD) zich weinig meer kon herinneren en op een essentieel onderdeel de in het Engels geschreven voorwaardebrief van Vidmar nu anders leek te interpreteren dan de letterlijke tekst aangeeft, onderbrak voorzitter Jorien van den Herik vrijdagmiddag één keer zijn eerder ingenomen voornemen tot zwijgen. Hij vroeg getuige Pil ‘hoe goed hij de Engelse taal beheerste’. Er werden op de tweede dag van de behandeling vier getuigen gehoord. Behalve FIOD-ambtenaar Pil waren dat drie ambtenaren van de Belastingdienst (Van der Hoorn, Heuts en Burgraaff), die allen hun specifieke bijdragen hadden geleverd bij het vooronderzoek. Het verhoor spitste zich in alle gevallen toe op de antwoorden op de vraag hoe het opsporingsonderzoek was opgebouwd en op welke wijze het bewijs was vergaard op grond waarvan de Officier van Justitie had besloten tot strafrechterlijke vervolging. Op 12 en 15 november wordt de behandeling van de zaak voortgezet. In de tussenliggende tijd zal de Officier van Justitie de ontbrekende stukken aan het college van rechters moeten overleggen. Opvallend was wel dat zijn instemming hiervoor niet van harte was. Om die reden claimde mr. Hans Hertoghs bij de president van de rechtbank het recht om bij het spitten in die dossiers aanwezig te mogen zijn. Tijdens de laatste twee dagen van de behandeling van de FIOD-zaak zal ook J.B. Burggraaf worden verhoord. Hij is de belastingexpert van BDO CampsObers, die Feyenoord heeft geadviseerd om de transfer van Vidmar te regelen op de nu door het OM gewraakte wijze.