Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

ADVOCATEN EISEN VRIJSPRAAK

De advocaten van de Stichting Feyenoord en van voorzitter Jorien van den Herik hebben in hun pleidooi in de FIOD-zaak, die komende vrijdag wordt afgerond, vrijspraak geëist op meerdere gronden. Eerder op de dag hield de Officier van Justitie zijn requisitoir waarbij hij inzake Jorien van den Herik een straf vorderde van twaalf maanden gevangenisstraf (waarvan zes maanden voorwaardelijk) en een geldboete van 1,1 miljoen euro inzake Feyenoord.
De verdediging vond deze eis disproportioneel en de vermeende strafbare feiten geenszins wettig en overtuigend bewezen. Bovendien blijven de vier advocaten bij hun mening dat de Officier van Justitie in zijn vervolging alsnog niet ontvankelijk moet worden verklaard. In eerste instantie had de rechter dit preliminaire verzoek tijdens de eerste zitting afgewezen, omdat hij nog nader onderzoek tijdens de zitting wenselijk achtte. Mr. Hans Hertoghs, mr. Guido de Bont, mr. Ed van Liere en mr. Hans Mentink eisen vrijspraak, omdat zij ten eerste blijven vinden dat het om een fiscale discussie gaat die niet in de strafrechterlijke sfeer getrokken had mogen worden. Ten tweede is er naar hun mening geen enkele sprake van de vereiste opzet inzake de vermeende belastingontduiking in de transfers van Vidmar, Allotey en Gyan. Zo heeft Feyenoord in het geval van Vidmar gehandeld conform het advies van belastingsexpert BDO CampsObers. Dat werd ’s morgens tijdens het laatste getuigenverhoor bevestigd door Jan Bert Burggraaf, die rond 1995 namens BDO optrad als adviseur van Feyenoord. ‘Ik heb een advies gegeven en dat is ook opgevolgd’, aldus Burggraaf. In zijn visie was Standaard Luik – de club die Vidmar verliet om naar Feyenoord te gaan – zelf fiscaal verantwoordelijk in België. De Officier van Justitie verwierp de verklaring van Burggraaf met de opmerking, dat deze adviseur niet gedurende de volledige onderhandelingsperiode bij de transfer van Vidmar betrokken is geweest. Tevens hebben de advocaten van Feyenoord de rechter gewezen op de in hun ogen onrechtmatige bewijsvergaring. Zonder dat daartoe een deugdelijk verlof van de rechter-commissaris was verkregen waren met name de stukken van Gyan en Allotey in beslag genomen. Verder was er naar hun mening sprake van vooringenomenheid bij de belastingambtenaren, die zoals mr. Hans Mentink zei ‘achter elke boom een vijand zagen’. ‘De zaak Vidmar is bij de belasting gaan rollen nadat een 27-jarige ambtenaar, die met het fiscale onderzoek belast was, op instigatie van twee ouwe rotten uit Amsterdam en Eindhoven met een gekleurde bril is gaan zoeken in de boeken van Feyenoord, toegespitst op tekengelden’, aldus manager Jan D. Swart. ‘Er is toen een fax gevonden waarin in een zeer primair stadium de op handen zijnde transfer van Vidmar werd aangeroerd. Dat was nog voor het juiste advies van BDO. En op basis van die fax is de FIOD gaan spitten waarbij ze uit ging van kwade trouw bij Feyenoord. Terwijl later uit andere stukken blijkt dat Feyenoord juist ver weg wilde blijven van zelfs maar een fiscale discussie. Maar het OM blijft sindsdien en ook vandaag weer volharden in het beeld van boze opzet, terwijl alles er op wijst dat daar geen sprake van is’.