Fanshop
Fanshop

ADVOCAAT: ‘OPENBAAR MINISTERIE SLECHT VERLIEZER’

Mr. Hans Hertoghs, advocaat van Jorien van den Herik, vindt dat het Openbaar Ministerie zich een slecht verliezer toont. ‘Als de onafhankelijke rechter meervoudige kamer na grondige bestudering van het dossier en de getuigenverklaringen tot de conclusie komt dat er geen onjuiste belastingaangiften zijn gedaan of valse geschriften zijn geproduceerd, laat staan dat er sprake zou zijn van opzet, hoe kan het OM dan volhouden dat Feyenoord en haar voorzitter beter hadden moeten weten?’
Volgens Mr. Hans Hertoghs is er geen enkele reden om aan te nemen dat de onafhankelijke rechter in hoger beroep tot een ander oordeel zou komen dan de rechtbank in Rotterdam. ‘Het is voor het OM een ‘mission impossible’. De actie van het OM lijkt eerder ingegeven te zijn door misplaatste gevoelens van prestige en angst voor mogelijke precedentwerking dan door grondige analyse van de door de rechtbank goed gemotiveerde vrijspraken’. Hertoghs verder: ‘Toch zullen Feyenoord en haar voorzitter als gevolg daarvan nog geruime tijd met deze vervelende zaak geconfronteerd blijven. Hun belangen wordt daarmee geen recht gedaan. Dat is buitengewoon jammer. Feyenoord en Van den Herik zien het vervolg overigens met het volste vertrouwen tegemoet. Zij geven het Openbaar Ministerie in overweging het ingesteld appèl alsnog in te trekken. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, luidt het gezegde. Dat bespaart alle betrokkenen veel tijd en kosten, moeite en energie. Het is beter deze aan andere zaken te wijden.'