Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

STICHTING FEYENOORD WORDT EEN NV

De vandaag verschenen Feyenoord Krant, meldt dat Feyenoord met ingang van de volgende maand de reeds eerder aangekondigde nieuwe structuur doorvoert. De huidige stichtingsvorm verdwijnt. In plaats daarvan wordt Feyenoord een Naamloze Vennootschap (NV), met een Raad van commissarissen (Jorien van den Herik, Willem Scholten en Paul Smits) en een directie.

Het directieteam zal worden gevormd door drie leden van het huidige management team; Jan Willem van Dop (43) – financiën, algemene zaken en veiligheid, Sjaak Troost (44) - commercie en Mark Wotte (43) – technische zaken. Jorien Van den Herik wordt voorzitter van de Raad van de Commissarissen en tevens gedelegeerd commissaris. Hij zal het directieteam aansturen en coachen op de wijze zoals hij dat al doet vanaf 1991. Tijdens de buitenlandse reizen van Van den Herik blijft manager Jan D. Swart (58) coördinator tussen directie en Raad van Commissarissen.

Aan de keuze voor een NV ligt een aantal redenen ten grondslag. ‘Een naamloze vennootschap geeft in vergelijking met de stichtingsvorm een professioneler gezicht aan Feyenoord, met name voor onze gesprekspartners’, aldus voorzitter Jorien van den Herik. ‘Je moet daarbij vooral denken aan banken, in het bijzonder aan buitenlandse banken en andere partners. Daarnaast biedt een NV een aantal fiscale mogelijkheden die voor een stichting niet bestaan. De NV vorm is in dat opzicht flexibeler en we voldoen daarmee ook aan de moderne opvattingen hoe bedrijven bestuurd moeten worden. Maar de belangrijkste reden vind ik dat je de directe dagelijkse verantwoordelijkheid niet bij een bestuur kan leggen dat niet dagelijks aanwezig is’.

De NV biedt bovendien andere partijen de mogelijkheid een financieel belang te verwerven door deelname in de vennootschap. Ook kan de naamloze vennootschap een opmaat zijn voor een mogelijk toekomstig beursscenario. ‘Maar daar zitten zoveel haken en ogen aan, dat ik niet voorzie dat dit op korte termijn zal gaan gebeuren. Maar mocht de tijd er ooit rijp voor zijn, dan zijn er in elk geval geen juridische belemmeringen meer’, aldus Van den Herik, die erop wijst dat de structuurwijziging in feite een meer juridische- dan praktische ingreep is. ‘Op de werkvloer verandert er niets en de economische gevolgen zijn nagenoeg nihil. Wel is tegemoet gekomen aan de wens van het bestuur om Feyenoord een jonger  dynamisch gezicht te geven. Het gaat om de continuïteit van onze club’, zegt Van den Herik in de Feyenoord Krant.