Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

INFORMATIE SEIZOENKAART 2004/2005

Supporters waarvan de betaling voor de seizoenkaart voor 14 juni jl. bij Feyenoord is ontvangen ontvangen binnen 14 dagen een brief van Feyenoord ter bevestiging van deze betaling. Indien u uw huidige seizoenkaart heeft verlengd en er geen andere correspondentie is geweest, dan ontvangt u van Feyenoord een brief waarin vermeld staat dat uw huidige Seizoen-hardcard is verlengd voor het komende seizoen.

MUTATIE IN PLAATS OF STATUS VAN UW KAART
Indien u een wijziging heeft aangevraagd en deze is toegewezen, dan ontvangt u van Feyenoord een brief met hierin uitgelegd de procedure voor het omwisselen van uw huidige seizoenkaart tegen een nieuwe versie.

NIEUWE SEIZOENKAART AANVRAAG
Indien u een nieuwe seizoenkaarthouder bent ontvangt u naast een brief met informatie ook uw nieuwe seizoenkaart.

BETALING NOG NIET ONTVANGEN
Eind mei hebben wij voor de eerste keer geprobeerd om het bedrag van de seizoenkaart van uw rekening af te schrijven via een automatische incasso. Indien dit niet gelukt is en uw betaling is niet voor 14 juni jl. door Feyenoord ontvangen, dan wordt het bedrag van de seizoenkaart via een tweede incasso ronde van uw rekening afgeschreven.

Deze tweede incasso ronde vindt plaats tussen 25 en 29 juni as. Zorgt u ervoor dat er op dat moment voldoende geld op uw rekening staat. Na ontvangst van uw betaling wordt u binnen 3 weken geïnformeerd over de afhandeling. Mocht uw betaling niet door ons ontvangen zijn dan zullen wij u aanschrijven.

Twijfelt u over uw betaling, neemt u dan contact op met Feyenoord Klantenservice.