Fanshop
Fanshop

VERDONK: WEDEROM NEE VOOR KALOU

Salomon Kalou zal niet voor Oranje uitkomen op het WK dat komende zomer in Duitsland wordt gespeeld. Dat is het gevolg van de definitieve afwijzing van zijn verzoek tot versnelde naturalisatie door Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken. 'Zij stelt hem eisen waaraan binnen zo'n korte termijn onmogelijk voldaan kan worden', aldus een teleurgestelde Mr Jelle Kroes namens de Feyenoorder. 'Het lijkt erop dat de in Nederland geldende wetten niet van toepassing zijn voor mevrouw Verdonk.'

Ook bondscoach Marco van Basten toonde zich teleurgesteld: 'In de eerste plaats is het natuurlijk het meest jammer voor Salomon zelf. Ik weet hoe graag hij komende zomer voor Nederland had willen spelen tijdens het WK. Zelf had ik heel graag met hem willen werken. Nu zullen we langer geduld moeten hebben.'
 
Namens Salomon Kalou geeft diens advocaat Mr. Jelle Kroes aan dat de strijd nog niet gestreden is. 'Wij verwachten zonder meer dat Salomon alsnog Nederlander kan worden. Mevrouw Verdonk heeft zelf ook al eens aangegeven dat Salomon uiteindelijk in aanmerking zal komen voor een Nederlands paspoort. Vandaag schrijft ze dat zij Salomon wel versneld Nederlander wil maken, maar pas na het WK. Wij hebben erop gewezen dat de wet juist is bedoeld voor zo'n WK. Verdonk heeft nu dus het bezwaar ongegrond verklaard. Wie het nog begrijpt, mag het zeggen.'

Kroes: ‘Opvallend blijft toch, dat Salomon eerst de naturalisatietoets moet halen. Als reden daarvoor geeft de Minister, dat hij als topsporter een rolmodel is. Alle topsporters die Nederlander willen worden moeten blijkbaar dus eerst de naturalisatietoets halen, ook al biedt artikel 10 nu juist de mogelijkheid daarvan bij topsporters af te wijken. Volgens mij is dat nieuw beleid. Je kunt altijd nieuw beleid maken, maar je kunt dat niet op lopende zaken toepassen. Dat zou de Minister toch moeten weten. Wij worden in deze visie trouwens gesteund door diverse juridische experts.'
 
Minister Verdonk zag haar afwijzing van het verzoek tot versnelde naturalisatie van Salomon Kalou tot tweemaal toe ontkracht. Zowel de rechtbank te Rotterdam als de Raad van State gaven de minister ongelijk en riepen haar op haar beslissing te herzien. Verdonk reageerde daarop door opnieuw een voornemen tot afwijzing uit te spreken, wat zij koppelde aan het stellen van een aantal oneigenlijke eisen aan de Feyenoorder. Vandaag besloot zij tot definitieve afwijzing, wat betekent dat Salomon Kalou in principe pas in 2009 in aanmerking komt voor een Nederlands paspoort.

Misschien hoeft Kalou niet zo lang te wachten. 'Er staan nog enige rechtsmiddelen tot onze beschikking', aldus Mr. Jelle Kroes. 'Zo kunnen wij ons gelijk nog halen bij de bestuursrechter. Die rechtsgang sluit ik ook zeker niet uit, maar die keuze is uiteindelijk aan Salomon.'