Fanshop
Fanshop

FEYENOORD GEEFT SUPPORTERS PER BRIEF UITLEG

Zo’n 100.000 seizoen- en clubkaarthouders ontvangen vandaag – dinsdag 3 oktober – een brief van de directie van Feyenoord. In die brief geeft de club uitgebreid uitleg over een aantal zaken die de laatste weken voor veel onrust rond Feyenoord hebben gezorgd. Zo gaat de club bijvoorbeeld in op de financiële situatie, de voetbalacademie in Ghana en de wijze waarop de financiering hiervan tot stand is gekomen.

In de brief aan de supporters gaat de directie van Feyenoord in op een aantal zaken waarover de laatste tijd veel onrust en controverse is ontstaan. Zo ontkent de directie van Feyenoord dat de club onder curatele heeft gestaan bij de KNVB. Wel werd de club door de licentiecommissie ingedeeld in categorie 1. Feyenoord heeft hierop een plan van aanpak gepresenteerd dat door deze licentiecommissie werd goedgekeurd. Sanering van de spelersgroep en de verkoop van Kuyt en Kalou hebben er inmiddels voor gezorgd dat de financiële positie van Feyenoord sterk verbeterd is. Om meer duidelijkheid te geven over de financiële positie van de club zal Feyenoord voortaan na  het deponeren van de jaarcijfers het jaarverslag in zijn geheel publiceren en op eigen initiatief met een verklaring en toelichting komen, zodat ook de supporters weten hoe de financiële positie van de club is.

In de brief gaat de directie van Feyenoord ook in op de veelbesproken rentevergoeding van 12% die voorzitter Jorien van den Herik bedongen zou hebben bij de financiering van de voetbalacademie in Ghana. De lening is destijds niet verstrekt door de voorzitter, maar door een buitenlands bedrijf waarin Van den Herik aandelen had. In de afgelopen jaar is de directie van Feyenoord begonnen met een herstructurering van deze lening. Van den Herik heeft in het bedrijf inmiddels geen aandelen meer, maar heeft zich wel garant gesteld voor het formaliseren van een rentepercentage van 8% in een nieuwe overeenkomst.

Feyenoord zal verder een commissie in het leven te roepen die de club gaat adviseren over een nieuwe organisatiestructuur. Deze commissie zal bestaan uit twee supporters, twee afgevaardigden uit het aan Feyenoord gerelateerde bedrijfsleven en een oud-speler. Oud-aanvoerder en oud-voorzitter Gerard Kerkum is verzocht de commissie samen te stellen en te gaan leiden. Kerkum heeft hier inmiddels positief op gereageerd. De commissie heeft de opdracht om binnen drie maanden te rapporteren en aanbevelingen te doen over een drietal zaken:

A: de grootte van de samenstellingen van de Raad van Commissarissen (1) en
B:  het Stichtingsbestuur (2),
C: de vraag op welke wijze supporters een positie kunnen krijgen in de structuur, zodat hun stem en inbreng gewaarborgd worden.  

De directie van Feyenoord heeft er bewust voor gekozen om alle geregistreerde supporters persoonlijk over de situatie bij de club te informeren.

Lees hier de volledige brief