Fanshop
Fanshop

NIEUWE RICHTLIJNEN BESTRIJDING VERBAAL GEWELD

Aanstaande zondag hervat Feyenoord de competitie met de uitwedstrijd tegen NAC. Het is ook de eerste wedstrijd waarbij de nieuwe richtlijnen voor de bestrijding van verbaal geweld van kracht zijn. Belangrijkste wijziging is dat de eindverantwoordelijkheid om een wedstrijd bij ongewenste spreekkoren stil te leggen niet langer bij de scheidsrechter ligt, maar bij de directies en besturen van de betaald voetbalorganisaties.
Behalve dat de richtlijnen zijn veranderd, is ook het sanctiebeleid aangescherpt. Daarin is een aantal nieuwe uitgangspunten opgenomen met betrekking tot supporters van de bezoekende club. Wanneer sprake is van verbaal geweld zijn zij bij een volgende editie van de betreffende wedstrijd niet welkom. Bij herhaling kan de KNVB besluiten een club te verbieden om tijdens een aantal opeenvolgende wedstrijden supporters mee te nemen naar uitwedstrijden.

Feyenoord zal met ingang van de wedstrijd NAC-Feyenoord nog strenger gaan optreden tegen supporters die zich schuldig maken aan ongewenste spreekkoren en met name tegen de aanstichters hiervan. Dat geldt uiteraard voor alle wedstrijden. Ook ten aanzien van thuiswedstrijden is het sanctiebeleid ten aanzien van spreekkoren aangescherpt. De club wil ten koste van alles voorkomen dat het in de toekomst thuis- dan wel uitwedstrijden zonder publiek of de eigen aanhang dient te spelen.