Fanshop
Fanshop

IMAGO VAN DE CLUB CENTRAAL TIJDENS NIEUWJAARSSPEECH (VIDEO)

Feyenoord wil af van het negatieve imago dat de club in bepaalde kringen heeft. Het beeld van de club die altijd overal tegen is, moet worden weggenomen. Het was de boodschap die centraal stond tijdens de nieuwjaarsspeech, die voor het eerst in jaren niet werd gehouden door Jorien van den Herik. Commercieel en financieel directeur Chris Woerts en Onno Jacobs namen de taak over. ‘We moeten een club uitstralen waar je trots op bent om bij te horen’. Tijdens de nieuwjaarsspeech werd het gouden logo voor het honderdjarig bestaan onthuld.
Onno Jacobs: ‘We moeten vooruit, met volle kracht want er is maar één ding belangrijk; Feyenoord 1, daar zal alles voor moeten wijken. Daarvoor dienen de rijen gesloten te zijn. Feyenoord is en wordt vaak – terecht of niet – afgeschilderd als een club die overal tegen is. Daar moeten we vanaf. We moeten eenheid en solidariteit uitstralen in alle geledingen. Dus niet alleen binnen de bloedgroepen van Feyenoord, maar ook naar alle instanties waar we een natuurlijke en onlosmakelijke band mee hebben zoals de KNVB en UEFA. We moeten een club uitstralen waar je trots op bent om bij te horen. Waar je bij wilt horen en die respect afdwingt binnen en buiten het veld en als gerespecteerd lid van de voetbalfamilie.

Bekijk hierboven de gehele nieuwjaarsspeech in beeld en geluid.


De band met de achterban kan daar niet los van worden gezien, aldus Jacobs. Feyenoord wil de betrokkenheid van de supporters vergroten. Op welke wijze dat zal gaan gebeuren, wordt momenteel onderzocht en overlegd met de Feyenoord Supportersvereniging. Uiteraard blikten de directieleden terug op het zware afgelopen jaar, waarin de tegenslagen op tal van fronten zich in hoog tempo opvolgden. Woerts: ‘De gifbeker was diep en voor het gevoel kwam er geen eind aan. Op sportief gebied herinneren we ons natuurlijk de dramatisch verlopen wedstrijden in de play-offs, de problemen in Nancy, de bestuurlijke perikelen. De berichtgeving over de financiële sores. Het leek wel of de hele boze buitenwereld zich tegen Feyenoord had gekeerd. Maar eendachtig de woorden van Wim Jansen, de club zal altijd overwinnen en komen bovendrijven.’

‘Feyenoord staat aan het begin van een nieuw tijdperk. Zonder voorzitter Jorien van den Herik. Feyenoord is veel, heel veel dank verschuldigd aan Jorien. Hij heeft niet alleen veel voor Feyenoord betekend, maar zeker ook voor het totale Nederlandse voetbal. Hij heeft de club op een cruciaal moment van de ondergang gered. Hij was de enige die in die woelige periode opstond en de knip trok en daarna de visie had om een club op te bouwen met perspectief. Met als hoogtepunt uiteraard de winst van de UEFA Cup in 2002. Dat hij is vertrokken als voorzitter is te betreuren, maar gezien alle gebeurtenissen wel te verwachten. De lang bevochten en terechte finale-vrijspraak in de FIOD-affaire was het einde van een psychothriller, die je geen mens gunt. Hij verdient een groots en waardig afscheid en we zullen er alles aan doen om hem dat afscheid te geven’, aldus Woerts.

Feyenoord blijft zoeken naar nieuwe wegen op commercieel gebied, lichtte Woerts toe. Binnenkort wordt een elektronisch boarding systeem in gebruik genomen, wat meer inkomsten zal genereren. Daarnaast is Feyenoord in gesprek met het management van het stadion om een deels gezamenlijke exploitatie van de horeca te realiseren. Woerts ontkrachtte daarnaast het beeld dat Feyenoord een slechte band met de bedrijven uit de Rotterdamse haven onderhoudt. ‘Niets is minder waar. Vrijwel alle grote bedrijven uit de Rotterdamse haven hebben een zakelijke band met de club en sinds dit seizoen is er ook de ‘Shipping Club’: een sociëteit van Rotterdamse havenbedrijven met inmiddels zestig leden, die volgend jaar zal uitgroeien naar honderd leden. Het is de bedoeling om meer van dit soort communities aan Feyenoord te binden, te beginnen bij de Rotterdamse Vastgoedwereld. En de media ontwikkelingen staan ook niet stil. Feyenoord krijgt haar eigen televisiekanaal. De media inkomsten in Nederland zijn weliswaar in vergelijking met landen als Engeland en Frankrijk niet groot, maar door zelf onze content te exploiteren moet het mogelijk zijn ook hieruit meer inkomsten te genereren.’

De directie sprak nog de bewondering uit voor de manier waarop Erwin Koeman zich gedurende de afgelopen turbulente periode heeft opgesteld. ‘Erwin klaagt nooit, is positief en is eigenlijk een echte Rotterdammer, die roeit met de riemen die hij heeft. Hij geeft de jeugd een kans: Royston Drenthe, Jonathan de Guzman, Tim Vincken. Talent dat gerijpt is op Varkenoord. Natuurlijk, Feyenoord zal blijven investeren in spelers van buiten de club, maar nog meer dan in het verleden het accent leggen op het zelf opleiden van talent. Varkenoord wordt nog belangrijker. We hebben afscheid genomen van vele samenwerkingsverbanden. Zonder emotie, iets dat niet werkt, daar moet je afscheid van durven nemen. Met Ghana gaan we door. Centraal staat Varkenoord en als er een talent doorbreekt vanuit Ghana, dan is dat goed voor de club’, aldus Woerts.

Klik hier voor de gehele tekst van nieuwjaarsspeech 2007
Klik hier voor de gehele nieuwjaarsspeech van 2007 in beeld en geluid