Fanshop
Fanshop

FEYENOORD EN TILBURG BEGRAVEN STRIJDBIJL

De burgemeester van Tilburg Ruud Vreeman en het bestuur van Feyenoord hebben kennis genomen van de bevindingen van het Landelijk Auditteam Voetbalvandalisme inzake de Combiregeling Willem II –Feyenoord van 12 november 2006. De bevindingen in dit rapport corresponderen grotendeels met de conclusies uit het gesprek dat de burgemeester Vreeman en directeur Jacobs van Feyenoord eind januari hadden over de kwestie.
In het gesprek met Feyenoord was al naar voren gekomen dat de club anders had moeten omgaan met de door Tilburg opgelegde buscombi en dat de ludiek bedoelde buscombi-actie met slechts één supporter, evenals de communicatie daarover, de risico’s voor veiligheid mogelijk heeft verhoogd. In datzelfde gesprek heeft de burgemeester aangegeven dat Tilburg voortaan beter en eerder zal communiceren over de wijze van vervoer van supporters naar het stadion van Willem II.

Het rapport Vliegenthart bevestigt feitelijk de conclusies die werden getrokken in dit gesprek.
Tilburg wordt met name verweten te laat te hebben gecommuniceerd dat er een buscombi zou worden opgelegd. Feyenoord wordt verweten de autocombi in 2005 onjuist te hebben geïnterpreteerd en in 2006 tekort te zijn geschoten om de buscombi goed te organiseren en dat het publiekelijk afstand nam van het burgemeestersbesluit, terwijl het aan de lokale driehoek is te bepalen op welke wijze supporters van de gastclub naar het stadion toe komen.

Beide partijen zijn het erover eens dat de bevindingen aanknopingspunten bieden voor verbeteringen. Feyenoord gaf aan zich te voegen naar het besluit van de lokale driehoek. Tilburg zal voortaan vroegtijdig communiceren.