Fanshop
Fanshop

WOENSDAG START VOORVERKOOP VITESSE-FEYENOORD

Op woensdag 14 maart start voor Diamondcardhouders de voorverkoop voor de wedstrijd Vitesse-Feyenoord die op zondag 1 april om 12.30 uur in het Arnhemse Gelredome wordt gespeeld. Voor deze wedstrijd geldt eenzelfde vervoersregeling als vorig seizoen. Een en ander houdt in dat een deel van de aanhang met de auto en een ander deel met de bus kan reizen.
Vorig seizoen verliep de regeling in de ogen van Feyenoord uitstekend. Het zogenaamde Vitesse Veiligheids Overleg (VVO), waarin club, politie en gemeente zitting hebben, plaatsten desondanks enkele kanttekeningen. Zo was sprake van vermenging van publiek hetgeen extra risico’s met zich meebracht. Om dit te voorkomen zal de parkeerplaats achter het bezoekersvak bij de komende wedstrijd volledig worden afgeschermd. Ook het feit dat de parkeerplaats die vorig jaar gebruikt kon worden niet meer beschikbaar is, dit vanwege de komt van een nieuwe voetgangerstunnel die daar nu uitmondt, deed de Gemeente Arnhem besluiten nog geen versoepeling van de regeling toe te staan. In eerste instantie wilde Arnhem zelfs uitsluitend een buscombi vanuit Heteren verplicht stellen, maar daar kon Feyenoord zich niet in vinden.

Net als vorig jaar en zoals ook geldt voor de wedstrijd van aanstaande zondag in Alkmaar, is gekozen voor een variant waarbij eisen worden gesteld aan het aantal supporters per auto. Alleen op die manier kan gerealiseerd worden dat zoveel mogelijk supporters per auto naar de wedstrijd kunnen reizen. In andere gevallen zouden meer mensen verplicht worden per buscombi naar Arnhem te reizen, hetgeen niet de voorkeur heeft van Feyenoord en haar supporters. Verschil met de regeling van vorig seizoen is dat voor de buscombi geen gebruik meer wordt gemaakt van de parkeerplaats Arnhem-Noord. Als opstapplaats is dit keer eveneens voor de parkeerplaats in Heteren gekozen.

De regeling:
Vervoer per auto:Carpoolplaats in Heteren, voertuigen die met minimaal vier personen de parkeerplaats verlaten ontvangen een parkeerkaart.
Buscombi: Vertrek mogelijk vanuit Rotterdam en Heteren.

Voor zowel vervoer per auto als per bus, ongeacht de opstapplaats, geldt een prijs van € 23,75.