Fanshop
Fanshop

UITBREIDING VAN SUPPORTERSPLATFORM

Het Feyenoord Supportersplatform (FSP) wordt op korte termijn uitgebreid met de nieuwe adviesgroepen Strategie en Financiën. Voor deze adviesgroepen, maar ook voor aanvulling van de adviesgroepen Jongerenbeleid, Service en Comfort Thuiswedstrijden en Sfeer en Activiteiten zijn Feyenoord en de supportersvereniging op zoek naar supporters die hierin zitting willen nemen.
Het FSP geldt als hét inspraakorgaan voor Feyenoord-supporters en komt ongeveer eens per twee maanden bijeen. Aan het FSP zijn verschillende adviesgroepen gekoppeld die in nauw overleg met medewerkers van Feyenoord en in het bijzijn van vertegenwoordigers van de Feyenoord Supportersvereniging met grote regelmaat tal van zaken bespreken. Daarbij heeft elke adviesgroep zijn eigen takenpakket en portefeuilles. Tot op heden waren de adviesgroepen Uitwedstrijden, Sfeer en Activiteiten, Service en Comfort Thuiswedstrijden, Jongerenbeleid, Feyenoord 100 jaar, Technische Zaken en Marketing en Communicatie actief.

Adviesgroep Financiën
Met deze groep zal een aantal maal per seizoen de financiële situatie van de club worden doorgenomen. Supporters die in deze adviesgroep zitting nemen, dienen dus financieel onderlegd te zijn.

Adviesgroep Strategie
Bespreekt en toetst het beleid van Feyenoord op de lange termijn, ziet toe op het waarborgen van de clubcultuur. Ook de komst van een nieuw stadion zal bij deze adviesgroep worden ondergebracht.

Adviesgroep Service en Comfort Thuiswedstrijden
Deze adviesgroep houdt zich onder andere bezig met het prijsbeleid, ticketing, parkeerbeleid, toegang stadion, horeca, facilitaire zaken en aanvangstijden en speeldagen.

Adviesgroep Sfeer- en activiteiten
Zaken die binnen deze adviesgroep aan de orde kunnen komen zijn de sfeeractiviteiten bij thuiswedstrijden (Tifo), entertainment op het veld, muziek, activiteiten in De Legioenzaal en de interactie tussen spelers en publiek.

Adviesgroep Jongerenbeleid
Feyenoord organiseert veel activiteiten voor en met jongeren. Denk hierbij aan Kameraadjes, jongerenactiviteiten, het sociaal preventieve jongerenbeleid, enz. Leden van deze adviesgroep behoren bij voorkeur tot de doelgroep en zijn niet ouder dan 23 jaar.