Fanshop
Fanshop

ONDUIDELIJKHEID OVER VERSCHERPTE MAATREGELEN THUISWEDSTRIJDEN

Naar aanleiding van de verscherpte veiligheidsmaatregelen bij de wedstrijd Feyenoord tegen FC Utrecht heeft de club veel vragen en opmerkingen van supporters over dit onderwerp ontvangen. Supporters op de zogenoemde ‘Gele zijde’ werden geconfronteerd met een controle op identiteitsbewijzen. Dit zorgde voor extra oponthoud bij de toegangspoorten en irritatie bij supporters.
Ruim twee jaar geleden werd Feyenoord door de Gemeente Rotterdam verplicht een persoonsgebonden seizoenkaart in te voeren. Van de club werd verlangd dat alle seizoenkaarthouders een pasfoto zouden inleveren en dat alleen de houder van een seizoenkaart de kaart ook daadwerkelijk zou kunnen gebruiken.
Niet alleen vanwege de praktische uitvoering hiervan (het verzamelen van 35.000 pasfoto’s en de controle hierop) wilde Feyenoord de invoering van zo’n kaart voorkomen. De club wilde ook graag dat de seizoenkaart voor het bezoek aan thuiswedstrijden overdraagbaar bleef en derhalve niet persoonsgebonden werd. Feyenoord ging hierop gesprekken aan met de Gemeente Rotterdam. Uitvloeisel van deze gesprekken was onder andere dat Feyenoord intensief zou gaan controleren op het bezit van identiteitsbewijzen.

Dit is uitgemond in een steekproefsgewijze controle en dan alleen bij wedstrijden met enig of een hoog risico. Bij die wedstrijden wordt in een vooraf bepaalde sector intensief gecontroleerd. Bij wedstrijden zonder risico wordt op een vooraf bepaalde plaats incidenteel gecontroleerd.

De afspraken over het controleren op ID bewijzen vormen onderdeel van het Convenant dat jaarlijks wordt afgesloten tussen Feyenoord, Stadion Feijenoord, de Gemeente Rotterdam, de Politie Rotterdam Rijnmond en het Openbaar Ministerie. Feyenoord is derhalve verplicht om uitvoering te geven aan de afspraken. De club is wel naarstig op zoek naar methoden om de overlast zo veel mogelijk te beperken.