Fanshop
Fanshop

STATUS SEIZOENKAARTAANVRAGEN 2009/2010

De tot nu toe verwerkte aanvragen voor een Feyenoord seizoenkaart 2009/2010 zijn bevestigd per e-mail. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld samen met een huisgenoot of familielid hetzelfde e-mailadres deelt. In dat geval is het mogelijk dat de e-mailserver slechts één mail naar het betreffende e-mailadres stuurt.
Behoort u tot bovenstaande groep belt u dan alstublieft niet met Klantenservice, maar wacht u daarmee tot donderdag 28 mei. Rond deze datum wordt het bedrag voor de seizoenkaart geïncasseerd. Hieruit kunt u afleiden of u al dan niet bent geplaatst. Mocht er geen automatische afschrijving bij u plaats hebben gevonden, dan kunt u vanaf donderdag 28 mei contact opnemen met Feyenoord Klantenservice middels het reactieformulier op www.feyenoord.nl/klantenservice.  Let op! Indien er onvoldoende saldo op uw rekening staat, kunnen wij uw plaats niet garanderen.

Opzeggingsbeleid seizoenkaart:
U diende voor 1 april 2009 uw opzegging aangetekend op te sturen. Dit betekent dat voor het seizoen 2009-2010 GEEN opzeggingen meer gehonoreerd worden.

Mededeling Feyenoord – NAC:
Heeft u als seizoenkaarthouder een kaartje gekocht bij TicketBox en het volle bedrag betaald, dan dient u terug te gaan naar uw verkooppunt en daar het teveel betaalde bedrag terug te claimen. Feyenoord Klantenservice is in deze geen partij.