Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

FEYENOORD IN CATEGORIE 1

Feyenoord is door de licentiecommissie van de KNVB teruggezet in categorie 1. Dit betekent onder meer dat de club bij de licentiecommissie van de voetbalbond een plan van aanpak moet indienen hoe Feyenoord op termijn weer financieel gezond kan worden.
Volgens algemeen directeur Eric Gudde geeft de indeling in categorie 1 eens te meer aan dat de club nog een lange weg te gaan heeft eer Feyenoord zich weer financieel gezond mag noemen. Volgens de directie is er echter geen reden tot nieuwe extra rigoureuze maatregelen, aangezien de club de maatregel van de licentiecommissie van de KNVB had zien aankomen. Dit op grond van de slechte cijfers en prognoses die Feyenoord in maart - gedurende het afgelopen, extreem slechte seizoen – heeft moeten afgeven en op basis waarvan de indeling tot stand is gekomen.

‘Het is bekend dat we nog een grote schuld uit het verleden weg moeten werken. Dat er door het sportieve rampjaar dat achter ons ligt nog extra schade is oplopen, is ook al meer dan een half jaar glashelder en door ons gecommuniceerd. Een herstelplan, zoals op grond van de indeling in categorie 1 door de KNVB wordt geëist, is door Feyenoord maanden geleden al gemaakt. Sterker nog, we zijn al heel ver met de uitvoering er van.’

Onderdelen van deze in de miljoenen lopende operatie waren en zijn onder meer forse bezuinigingen – organisatiebreed - op alle bureau- en personeelskosten, een loonstop en het besluit dat deze zomer alleen nieuwe spelers mochten worden gehaald indien deze volledig extern werden gefinancierd.

‘We hebben dus op voorhand onze maatregelen genomen voor het geval we in de eerste categorie terecht zouden komen. Dit herstelplan hadden we hoe dan ook doorgezet, want Feyenoord moet keihard blijven werken aan de financiële gezondmaking van de club’, aldus Gudde. ‘Wat dat betreft verandert de indeling in categorie 1 dus niet zo veel aan onze aanpak. Wel is deze natuurlijk een zoveelste bevestiging dat we echt moeten doorpakken en op het gebied van de financiën geen enkele concessie kunnen doen.’

Het is overigens niet de eerste keer dat Feyenoord vanwege de schuldpositie in Categorie 1 wordt geplaatst door de licentiecommissie van de KNVB. Ook in 2006 was dit het geval. Destijds ‘promoveerde’ de Stadionclub na iets meer dan een jaar weer naar Categorie 2. Gudde: ‘En ook deze keer zullen we binnen de gestelde termijnen weer in Categorie 2 terecht komen. Zaak is dan om door te pakken met de financiële gezondmaking, opdat we vervolgens structureel uit de eerste categorie blijven.’

Hoewel de KNVB de categorie-indelingen van de clubs niet openbaar maakt, heeft Feyenoord haar supporters eerder aangegeven dat zij een wijziging in de categorie-indeling bekend zou maken in het kader van de voorgestane transparantie.