Fanshop
Fanshop

TOPPER TEGEN PSV ZO GOED ALS UITVERKOCHT

De topper Feyenoord-PSV is zo goed als uitverkocht. Dat betekent dat zo’n 43.000 toeschouwers de wedstrijd van aanstaande zondag zullen bezoeken. In verband met de risicoclassificatie van de wedstrijd worden er bij de toegangen op een aantal sectoren extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Feyenoord adviseert alle bezoekers daarom om op tijd naar het stadion te komen en waar mogelijk, gebruik te maken van het openbaar vervoer. Feyenoord hecht er bovendien aan om bezoekers te wijzen op het feit dat men gecontroleerd kan worden op het bezit van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). Alleen voor Vak OO zijn nog enkele kaarten beschikbaar.
SERVICE & TICKETS RUIM VOOR AANVANG GEOPEND
De loketten van Feyenoord Service &Tickets zijn vanaf drieëneenhalf uur voor aanvang van de wedstrijd geopend. In verband met de te verwachten drukte bij de loketten, verdient het ook hier de aanbeveling om ruim op tijd te komen.

DENK AAN UW MEDESUPPORTERS, SCHUIF DOOR
Hoewel er genoeg zitplaatsen zijn in het stadion, komt het voor dat mensen op de trap moeten zitten. In verband met veiligheidsredenen dienen die echter vrij te blijven. We willen iedereen daarom vragen om uitsluitend op het plekje te gaan zitten waar hij of zij recht op heeft. Denk ook aan uw medesupporters en schuif zo ver mogelijk door. Neem uitsluitend plaats op de stoel waar u recht op heeft. Gebruik de stoeltjes niet voor jassen, tassen et cetera. Feyenoord rekent op uw medewerking en wenst u een plezierige wedstrijd toe.

CONTROLE OP IDENTITEITSBEWIJS
Bezoekers van de thuiswedstrijden van Feyenoord kunnen gecontroleerd worden op het in bezit hebben van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). Conform de standaardvoorwaarden van de KNVB dienen bezoekers van wedstrijden in het betaalde voetbal zich altijd te kunnen legitimeren ten overstaan van daartoe bevoegde personeel. Daaronder vallen in dit geval veiligheidsmedewerkers van Feyenoord. Tot intensivering van de controle is enige tijd geleden besloten na overleg tussen de Gemeente Rotterdam en Feyenoord. Supporters die niet in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs lopen het risico op een sanctiemaatregel:
1e keer niet in bezit: vermaning
2e keer niet in bezit: officiële waarschuwing
3e keer niet in bezit: lokaal stadionverbod
Feyenoord doet een dringend beroep op haar supporters om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen zodat voornoemde sancties achterwege kunnen blijven.

Feyenoord rekent op uw medewerking en wenst alle supporters een veelbelovende, spannende en plezierige voetbalmiddag toe!