Fanshop
Fanshop

Sportief rampseizoen 2008-2009 leidde tot groot verlies

De directie van Feyenoord heeft vrijdag de jaarcijfers over het seizoen 2008-2009 gepresenteerd. Na de aandeelhoudersvergadering en een sessie met het personeel werd ’s middags ook de pers ingelicht. Algemeen directeur Eric Gudde vertelde de verzamelde media dat het seizoen 2008/2009 zowel op sportief als financieel gebied in één woord dramatisch is te noemen. Uiteindelijk is het vorige seizoen afgesloten met een negatief resultaat van 16,9 miljoen euro.
Feyenoord heeft een sportief en financieel rampseizoen achter de rug. De directie legde tijdens de persconferentie uit dat een combinatie van factoren ten grondslag heeft gelegen aan het tot stand komen van de rode cijfers. De zeer teleurstellende prestaties van het eerste elftal, dientengevolge achterblijvende recettes en mindere verkoop van luxe stoelen alsmede beduidend lagere inkomsten uit tv-gelden waren tezamen met de hogere kosten van veiligheidsmaatregelen, een noodzakelijke inhaalslag op het gebied van de faciliteiten voor het eerste elftal, het uitblijven van grote transfers, een eveneens noodzakelijke schikking met de fiscus en de reeds in 2008 ingezette algehele economische malaise allemaal debet aan de steeds moeilijker wordende situatie waarin Feyenoord gaande het seizoen 2008/2009 belandde. De sportieve en financiële rampspoed leidden er uiteindelijk toe dat de licentiecommissie van de KNVB Feyenoord afgelopen juli al in categorie 1 indeelde.

Eric Gudde liet weten dat de directie van Feyenoord het roer al in maart rücksichtlos om heeft gegooid. ‘Hoewel de exacte omvang destijds nog niet in te schatten was, zagen we de bui toen al wel hangen en hebben direct een marsroute uitgezet en een plan van aanpak opgesteld. Ten tijde van de bekendmaking van de indeling in categorie 1 door de KNVB, was de club al ver met de uitvoering van het plan en inmiddels zijn we al weer een paar stappen verder. Onderdelen van deze in de miljoenen lopende operatie waren en zijn onder meer forse bezuinigingen – organisatiebreed - op alle bureau- en personeelskosten, een loonstop en het besluit dat deze zomer alleen nieuwe spelers mochten worden gehaald indien deze volledig extern werden gefinancierd. Dankzij die ingrepen, zijnde onder andere een kostenreductie van 11 miljoen euro en een kapitaalinjectie van vrienden van Feyenoord van ruim 8 miljoen euro (in de vorm van uitgifte van certificaten van aandelen en deelname aan de beloftenpool) is de liquiditeitpositie ook voor dit seizoen gegarandeerd waarmee de continuïteit is gewaarborgd.

Steun in de rug is dat ons plan van aanpak tot gezondmaking door de licentiecommissie van de KNVB inmiddels is goedgekeurd’, aldus Gudde.

- Klik hier voor het financieel verslag