Fanshop
Fanshop

Gudde: ‘Doorzetten van wederopbouw’

De nieuwsjaarsspeech van algemeen directeur Eric Gudde stond woensdag tijdens de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord voor het grootste deel in het teken van sportieve en financiële wederopbouw. Een wederopbouw die in het voorjaar van 2009 al is ingezet en die niet alleen geldt voor de selectie, maar ook voor de directie en medewerkers van de club. ‘Europees voetbal afdwingen is waar Mario Been met de spelers vol voor gaat’, zei Gudde voor een volle Ernst Happel-zaal in het Maasgebouw. ‘De financiën weer in balans krijgen is waar de directie een dagtaak aan heeft. Nu, halverwege de lopende voetbaljaargang, zou je kunnen zeggen dat Mario en zijn mannen het gestelde einddoel al beter in het zicht hebben dan de directie. Want de weg die Feyenoord nog te gaan heeft om weer financieel gezond te worden is lang en zonder meer zeer lastig.’
De algemeen directeur benoemde op het financiële vlak andermaal het verlies van 16,9 miljoen euro waarmee Feyenoord het ‘rampjaar’ 2008/2009 had besloten. ‘De vraag is dan vervolgens logischerwijs hoe de komende jaren eruit gaan zien’, stelde Gudde. ‘Dit seizoen is de prognose dat ondanks de drastische bezuinigingen er voor het laatst nog een negatief operationeel verlies zal resulteren van tussen de 3 en 4 miljoen. Het volgende seizoen 2010-2011 zal dan in ieder geval gericht zijn op een bescheiden positief operationeel resultaat, het jaar daarna, 2011-2012, het laatste jaar van ons plan van aanpak om Feyenoord definitief uit Categorie 1 te halen, dient een substantieel positief operationeel resultaat op te leveren.’Om dit te bereiken heeft Feyenoord het afgelopen jaar over de gehele linie fors al bezuinigd. ‘Kostenreducties, allerlei efficiencyslagen en ook, helaas maar noodzakelijk, talloze ontslagen’, legde Gudde uit. Per saldo gaat het om meer dan 25 mensen waar Feyenoord afscheid van genomen heeft. Tot op heden heeft deze bezuinigingsslag ruim elf miljoen euro opgeleverd. Gudde: ‘In de volgende voetbaljaargang komen daar nog ettelijke miljoenen bij door een nadrukkelijk veel lagere post salarissen.’Een speciaal woord van dank richtte Gudde tijdens zijn speech tot de ‘Vrienden van Feyenoord’. Deze groep heeft Feyenoord in financieel moeilijke tijden een forse kapitaalinjectie bezorgd, in de vorm van certificaten van aandelen en participaties in de beloftepool. ‘Voor hun vertrouwen in onze wederopbouw zijn wij ze zeer dankbaar’, zei Gudde.

Ondanks de financiële situatie van de club blijft Feyenoord investeren in de verdere ontwikkeling van de jeugdafdeling en het verder creëren van een topsportklimaat. Gudde: ‘De doorstroming van de jeugd geeft tevens aan dat er de afgelopen jaren hard, zeer doelgericht en goed is gewerkt op Varkenoord. De keuze voor de jeugd is niet alleen een kwestie van financiële noodzaak, maar vooral juist een bewuste keus.’Gudde keek in zijn speech verder vooruit naar de toekomst en in het bijzonder naar de bouw van het nieuwe stadion. ‘Met genoegen constateer ik dat daarvoor een steeds meer toenemend draagvlak ontstaat’, zei de algemeen directeur. ‘Een nieuw stadion is niet alleen van levensbelang voor de toekomst van Feyenoord, het is ook een voortreffelijk marketingproduct voor onze schitterende stad, en tevens cruciaal voor de ontwikkeling van Rotterdam-Zuid.’Gudde sprak tot besluit zijn vertrouwen uit in de toekomst van Feyenoord, al stelde hij ook dat er nog bergen werk te verrichten zijn. ‘Echter, zeker op het sportieve vlak is al duidelijk zichtbaar dat we de lijn naar boven hebben ingezet. Ik heb er alle vertrouwen in dat Mario Been en Leo Beenhakker met staf en spelers die opgaande lijn kunnen doorzetten, zeker in combinatie met ons trouwe legioen dat tweewekelijks voor een vol en sfeervol stadion zorgt.’