Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

Feyenoord en FSV strijden juist nadrukkelijk tegen spreekkoren

Feyenoord en de Feyenoord Supportersvereniging (FSV) hebben zich ernstig geërgerd aan de suggestie dat partijen zich niet druk maken om spreekkoren waarin scheidsrechters of spelers van de tegenpartij het woord kanker naar hun hoofd geslingerd krijgen. In het RTL-programma Voetbal International werd bovenstaande conclusie maandagavond meermalen getrokken op basis van een halve lezing van een document uit 2002, waarin aan supporters juist in duidelijke taal werd uitgelegd welke woorden in een stadion nu wel en niet door de beugel kunnen. Dat het gewraakte, acht jaar oude artikel zo uit zijn verband werd gerukt, was volgens Feyenoord woordvoerder Raymond Salomon des te ergerlijker omdat juist de Stadionclub al jaren opvallend actief is in het terugdringen van ongewenst taalgebruik en met name het woord kanker uit voetbalstadions.
In 2002 was er bijvoorbeeld al sprake van een in het oog springende actie van de Feyenoord Supportersvereniging in samenwerking met de club, de Nederlandse Kankerbestrijding en het Koningin Wilhelminafonds om het gebruik van het woord kanker in stadions een halt toe te roepen. Club en supporters poogden op deze manier hun medesupporters aan het denken te zetten alvorens zij zich schuldig maken aan beledigende spreekkoren, waarin de ziekte aan anderen wordt toegewenst of waarbij het woord kanker als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt.

Het initiatief bestond onder meer uit een advertentiecampagne, acties rond wedstrijden, een collecte in het stadion en - ironisch genoeg - de door Voetbal International aangehaalde en als ‘schandalig’ omschreven uitlegbrief op de website over waarom bepaalde woorden en krachttermen harder aankomen dan anderen en dus niet toelaatbaar zijn. De actie was destijds een groot succes. Er werd ruim 25.000 euro ingezameld voor de kankerbestrijding en de KNVB reikte de initiatiefnemers zelfs een symbolische onderscheiding uit voor de gevoerde campagne.

Ook het lopende seizoen is Feyenoord weer nadrukkelijk actief op het terrein van het voorkomen van kwetsende taal. In juli 2009 is in De Kuip het startschot gegeven voor de nog steeds lopende campagne ‘Kwetsen is zinloos, steunen is goud’. Met deze campagne richten Feyenoord en de supportersvereniging zich andermaal op de bestrijding van kwetsende spreekkoren die helaas toch weer te vaak de kop opsteken in de stadions. ‘Het doel is een ieder er van te overtuigen dat je naar het stadion komt om je club te steunen en niet om de tegenstanders of de arbiters te beledigen’, aldus Salomon.

‘Het is jammer dat acties als deze nog steeds nodig zijn, maar we proberen er echt van alles aan te doen. Dan is het triest en schadelijk voor de club als Feyenoord ten onrechte wordt neergezet als een voetbalclub die op dit terrein zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid niet neemt. Eén telefoontje van de redactie van Voetbal International naar de club en we hadden kunnen toelichten dat ze het bewuste, oude document totaal verkeerd interpreteren en dat het juist onderdeel is van een bekroond geheel. Kennelijk was dat te veel moeite.’

Om te voorkomen dat het bewuste document in de toekomst nog een keer op dezelfde wijze wordt gebruikt heeft Feyenoord dit inmiddels verwijderd.