Fanshop
Fanshop

Restant Feyenoord - Vitesse wordt uitgespeeld op 31 maart

De wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse, die afgelopen zaterdag werd gestaakt in verband met hevige regenval, wordt op woensdag 31 maart om 20.00 uur uitgespeeld in De Kuip. Het betekent dat alleen de tweede helft van het duel zal worden afgewerkt, waarbij de 1-1 tussenstand als uitgangspunt geldt. Feyenoord is teleurgesteld dat de KNVB geen gehoor heeft gegeven aan de wens van de club om de wedstrijd in zijn geheel over te spelen. ‘Het is voor ons moeilijk te begrijpen en te accepteren dat er geen rekening wordt gehouden met het publiek’, zegt woordvoerder Raymond Salomon van Feyenoord.
De voetbalbond ontving maandagochtend een rapportage van scheidsrechter Serge Gumienny over de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag. Op basis van deze rapportage heeft de aanklager geconcludeerd dat er geen sprake is van schuld aan de zijde van de thuisspelende club.

De wedstrijd van woensdag 31 maart zal volgens de reglementen zoveel mogelijk onder gelijkblijvende omstandigheden gespeeld moeten worden. Dit houdt onder andere in dat de wedstrijd met dezelfde selectie uitgespeeld moet worden. Uitzonderingen hierop zijn alleen toegestaan in het geval spelers een aantoonbare ziekte of blessure hebben. De gele kaarten die tijdens de eerste helft reeds gegeven waren blijven van kracht. Deze registraties gaan echter pas in op het moment dat de hele wedstrijd is uitgespeeld. Concreet betekent dit dat eventuele schorsingen naar aanleiding van het duel van afgelopen zaterdag, pas na 31 maart in zullen gaan.

Tot en met het seizoen 2004/2005 was er in het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal van de KNVB een bepaling opgenomen dat bij een staking ten gevolge van weersomstandigheden de wedstrijd in zijn geheel overgespeeld diende te worden. Deze bepaling is echter met ingang van het seizoen 2005/2006 uit het reglement verwijderd. Reden hiervoor was onder meer dat de KNVB het op sportieve gronden niet rechtvaardig vond een wedstrijd die voor meer dan de helft gespeeld en wellicht al bepaald was, in zijn geheel over te laten spelen.

Het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal van de KNVB schrijft sindsdien dan ook voor dat in het geval een wedstrijd niet is uitgespeeld, het bestuur betaald voetbal - na kennisneming van de bevindingen van de aanklager betaald voetbal - het niet gespeelde gedeelte van de wedstrijd uit laat spelen. Aanvullend is de bepaling opgenomen dat het bestuur de bereikte stand als eindstand aan kan merken, óf de wedstrijd in zijn geheel opnieuw kan vaststellen mits hier gegronde redenen voor bestaan. Van deze gegronde redenen is in de huidige situatie volgens de KNVB echter geen sprake.

Op woensdag 31 maart staat ook het Feyenoord Voetbalpark gepland. Feyenoord zal binnen 48 uur een beslissing nemen of deze activiteit doorgaat of niet.