Fanshop
Fanshop

Mis geen minuut, kom woensdag op tijd

Feyenoord roept alle supporters die woensdag de bekerwedstrijd tegen FC Twente zullen bezoeken op om op tijd naar het stadion af te reizen. Omdat het duel op een normale werkdag wordt gespeeld, is er in en rond Rotterdam uiteraard sprake van een grotere verkeersdrukte dan op zondag het geval is. Feyenoord adviseert supporters daarom eerder van tevoren naar De Kuip te vertrekken dan bij zondagse wedstrijden en zoveel mogelijk gebruik te maken van Openbaar Vervoer. Feyenoord-FC Twente begint woensdag om 20:45 uur. Het stadion opent haar poorten om 18:45 uur.
ONTHOUD U VAN KWETSENDE SPREEKKOREN EN HET GOOIEN VAN VOORWERPEN
Feyenoord verzoekt alle bezoekers van Feyenoord-FC Twente dringend om zich te onthouden van kwetsende spreekkoren en van het gooien van voorwerpen en/of het afsteken van vuurwerk. Indien u zich hier toch schuldig aan maakt, schaadt u daarmee ernstig het imago en de belangen van Feyenoord. Bovendien kan de KNVB straffen en forse boetes opleggen naar aanleiding van wangedrag van de bezoekers van onze wedstrijden. Uw club kan hierdoor financiële schade oplopen.

DENK AAN UW MEDESUPPORTERS, SCHUIF DOOR
Hoewel er genoeg zitplaatsen zijn in het stadion, komt het voor dat mensen op de trap moeten zitten. In verband met veiligheidsredenen dienen die echter vrij te blijven. We willen iedereen daarom vragen om uitsluitend op het plekje te gaan zitten waar hij of zij recht op heeft. Denk ook aan uw medesupporters en schuif zo ver mogelijk door. Neem uitsluitend plaats op de stoel waar u recht op heeft. Gebruik de stoeltjes niet voor jassen, tassen et cetera. Feyenoord rekent op uw medewerking en wenst u een plezierige en succesvolle Klassieker toe.

CONTROLE OP IDENTITEITSBEWIJS
Conform de standaardvoorwaarden van de KNVB dienen bezoekers van wedstrijden in het betaalde voetbal zich altijd te kunnen legitimeren ten overstaan van daartoe bevoegde personeel. Daaronder vallen in dit geval veiligheidsmedewerkers van Feyenoord. Wij verzoeken alle bezoekers dan ook er voor te zorgen dat zij in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Supporters die niet in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs lopen helaas het risico op een sanctiemaatregel:
1e keer niet in bezit: vermaning
2e keer niet in bezit: officiële waarschuwing
3e keer niet in bezit: lokaal stadionverbod

Feyenoord doet een dringend beroep op haar supporters om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen zodat voornoemde sancties achterwege kunnen blijven.