Fanshop
Fanshop

Belangrijke informatie voor bezoekers Feyenoord-FC Twente

Feyenoord rekent zaterdag tegen FC Twente weer op de massale steun van haar trouwe Legioen. Wel vraagt de club extra aandacht voor de extra veiligheidsmaatregelen die van kracht zijn. Mede op verzoek van de lokale autoriteiten doet Feyenoord wederom een dringend beroep op alle bezoekers om geen vuurwerk mee te nemen en/of af te steken in en rondom het stadion. Feyenoord adviseert alle bezoekers om ruim op tijd naar het stadion te komen en waar mogelijk, gebruik te maken van het openbaar vervoer. Feyenoord verzoekt alle supporters ook om het elftal op een positieve en Feyenoord waardige manier te ondersteunen.
ONTHOUD U VAN HET GEBRUIK VAN VUURWERK
Feyenoord en de lokale autoriteiten van Rotterdam doen dan ook een dringend beroep op alle bezoekers om geen vuurwerk mee te nemen en/of af te steken rondom deze wedstrijd. In voorkomend geval van het afsteken van vuurwerk zal er worden opgetreden.

ONTHOUD U VAN KWETSENDE SPREEKKOREN EN HET GOOIEN VAN VOORWERPEN
Feyenoord verzoekt alle bezoekers van Feyenoord- FC Twente dringend om zich te onthouden van kwetsende spreekkoren en van het gooien van voorwerpen en/of het afsteken van vuurwerk. Indien u zich hier toch schuldig aan maakt, schaadt u daarmee ernstig het imago en de belangen van Feyenoord. Bovendien kan de KNVB straffen en forse boetes opleggen naar aanleiding van wangedrag van de bezoekers van onze wedstrijden. Uw club kan hierdoor financiële schade oplopen. De KNVB heeft voor deze wedstrijd een auditor (waarnemer) ingezet om in voorkomend geval rapport op te maken.

DENK AAN UW MEDESUPPORTERS, SCHUIF DOOR
Hoewel er genoeg zitplaatsen zijn in het stadion, komt het voor dat mensen op de trap moeten zitten. In verband met veiligheidsredenen dienen die echter vrij te blijven. We willen iedereen daarom vragen om uitsluitend op het plekje te gaan zitten waar hij of zij recht op heeft. Denk ook aan uw medesupporters en schuif zo ver mogelijk door. Neem uitsluitend plaats op de stoel waar u recht op heeft. Gebruik de stoeltjes niet voor jassen, tassen et cetera. Feyenoord rekent op uw medewerking en wenst u een plezierige en succesvolle wedstrijd toe.

EXTRA VEILIGHEIDSMAATREGELEN KUNNEN VOOR VERTRAGING ZORGEN
Omdat Feyenoord - FC Twente een wedstrijd is met een verhoogd veiligheidsrisico, zijn extra maatregelen van kracht. Hiertoe behoren onder andere de controle op legitimatiebewijzen, het één op één fouilleren en de inzet van een drugshond.

CONTROLE OP IDENTITEITSBEWIJS
Conform de standaardvoorwaarden van de KNVB dienen bezoekers van wedstrijden in het betaalde voetbal zich altijd te kunnen legitimeren ten overstaan van daartoe bevoegde personeel. Daaronder vallen in dit geval veiligheidsmedewerkers van Feyenoord. Wij verzoeken alle bezoekers dan ook er voor te zorgen dat zij in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Supporters die niet in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs lopen helaas het risico op een sanctiemaatregel:

1e keer niet in bezit: vermaning
2e keer niet in bezit: officiële waarschuwing
3e keer niet in bezit: lokaal stadionverbod

Feyenoord doet een dringend beroep op haar supporters om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen zodat voornoemde sancties achterwege kunnen blijven.