Fanshop Tegemoetkoming
Fanshop Tegemoetkoming

Pim Blokland treedt toe tot Raad van Commissarissen Feyenoord

Pim Blokland treedt per direct toe tot de Raad van Commissarissen van Feyenoord Rotterdam N.V. De 61-jarige Blokland is op 10 december 2010 in de RvC benoemd op de algemene vergadering van aandeelhouders op voordracht van de Vrienden van Feyenoord, de groep van investeerders die zich inspant om de club versneld financieel gezond te maken. Blokland vult binnen de RvC de vacature op die nog bestond.

Dick van Well, voorzitter van de Raad van Commissarissen, toont zich zeer opgetogen met de toetreding van Blokland. Pim staat in deze symbool voor de hele groep van mensen, Feyenoord-supporters, die zich achter de club scharen, juist op het moment dat die het moeilijk heeft. Binnen de RvC hadden wij zetels gereserveerd voor deze groep. Maar de personen moeten ook in het functieprofiel passen. Pim hebben wij de laatste jaren leren kennen als iemand die gepokt en gemazeld is in het bedrijfsleven en die daarmee een zeer waardevolle toevoeging is voor de Raad van Commissarissen.

Ook Blokland is ingenomen met zijn nieuwe rol binnen Feyenoord. Het is een logische en goede stap dat de Vrienden van Feyenoord nu ook een formele plek in de organisatie hebben gekregen. In gezamenlijkheid gaan we er nu nog harder aan werken om Feyenoord zo snel mogelijk gezond te krijgen.