Regels en procedures

Regels en procedures

Het bezoeken van officiële uitwedstrijden is voorbehouden aan de houders van een Feyenoord-uitkaart. Dit is een persoonsgebonden seizoenkaart waarop een pasfoto van de houder staat. Feyenoord heeft drie verschillende uitkaarten: de Diamondcard, de Goldcard en de Silvercard.

Aanvragen

Ben je seizoenkaarthouder? Alleen dan kun je (met uitzondering van supporters die vanwege wangedrag in het verleden voor een bepaalde periode zijn uitgesloten) een Feyenoord-uitkaart aanvragen. Je vraagt dan een Silvercard aan, omdat het niet mogelijk is om een Diamond- of Goldcard aan te vragen. Je uitkaart krijgt pas een upgrade naar Gold of Diamond als je voldoende uitwedstrijden hebt bezocht.

Registratiesysteem

Je wordt geregistreerd middels het scannen van je uitkaart. Dat gebeurt niet alleen om vast te stellen wie zich allemaal in het vak bevinden, maar ook omwille de registratie van het puntensysteem voor uitwedstrijden. Meer informatie over het puntensysteem vind je hier.

Vervoersregeling

De ‘spelregels’ rond de verkoop en de vervoersregeling voor Feyenoord-supporters worden bij uitwedstrijden bepaald door de gemeente waar de wedstrijd wordt gespeeld. De vervoersregeling wordt besproken tijdens een voorbespreking die voor elke wedstrijd plaatsvindt. Feyenoord is vanuit overheidswege verplicht om medewerking te verlenen aan de opgelegde regeling en de wedstrijdorganisatie.

Prijs

De ontvangende club bepaalt voor een deel de prijs van je kaart. Die prijs mag niet afwijken van de prijs die wordt gevraagd voor het eigen publiek voor een vergelijkbaar vak. Wanneer sprake is van georganiseerd vervoer - verplicht of vrijwillig - wordt door de ontvangende club een korting van veertig procent op de oorspronkelijke toegangsprijs verleend. In de prijs die Feyenoord aan jou als bezoeker berekent, wordt deze korting natuurlijk ook doorgevoerd. Naast kosten voor de wedstrijdkaart zelf, wordt in de prijs die jij betaalt een opslag meegenomen voor kosten van begeleiding, calamiteiten en eventueel het vervoer. 

Begeleiding

Bij elke uitwedstrijd is Feyenoord verplicht zorg te dragen voor begeleiding door middel van stewards. Landelijke richtlijnen schrijven voor dat per 25 supporters één steward dient te worden ingezet. Daarnaast zet Feyenoord voor jouw veiligheid een aantal medical stewards in.

Cameratoezicht

Bij elke uitwedstrijd maakt het eigen personeel van Feyenoord gedurende de gehele wedstrijd opnamen van het bezoekersvak. De gemaakte beelden dienen ter ondersteuning van het opsporen van daders bij eventuele wanordelijkheden.

Tonen uitkaart

Als uitkaarthouder ben je verplicht om bij het betreden van het stadion (of bij een combiregeling kan dat zijn bij het betreden van de bus of trein) je eigen Feyenoord-uitkaart (seizoenkaart) en de gekochte wedstrijdkaart te overleggen. De Feyenoord-uitkaart wordt gescand en daarmee wordt je wedstrijdbezoek geregistreerd. Wanneer je de uitkaart niet kunt tonen, wordt jou geen toegang tot het stadion (of bus of trein) verleend.

Fouillering

Bij binnenkomst van het stadion word je gefouilleerd door stewards van de ontvangende club. Soms wordt afgesproken dat stewards van Feyenoord zorg dragen voor de fouillering. Bij een aantal wedstrijden waarvoor een combiregeling van toepassing is, geldt de fouillering bij het instappen van bus of trein reeds als fouillering voor het stadion. Dit heeft als voordeel dat onnodig oponthoud bij het stadion voorkomen kan worden. Het nadeel is dat eten en drinken niet in het stadion is toegestaan en dus ook niet mag worden meegenomen in de bus of de trein.

Voorwaarden en regels

Op alle uitwedstrijden van Feyenoord zijn de standaardvoorwaarden van de KNVB en de Gedragsregels van Feyenoord van toepassing.

Feyenoord Infomail

Feyenoord verstuurt voor elke uitwedstrijd een infomail om je optimaal te informeren over de afspraken die rond een uitwedstrijd zijn gemaakt. In de mail worden behalve deze afspraken ook alle overige bijzonderheden vermeld die mogelijk voor jou van belang zijn. Ook vermelden we in de infomail het aantal behaalde punten voor de uitkaart.

Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×