Voorwaarden dagkaart

Voorwaarden dagkaart

Verkoop en/of afgifte van dit toegangsbewijs geschiedt onder de KNVB bij Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerde Standaardvoorwaarden, welke bindend zijn voor de koper en/of ontvanger en mogelijke opvolgende houder(s) dezes. Op schriftelijk verzoek worden de Standaardvoorwaarden kosteloos toegezonden. Met uitzondering van bepaalde artikel 5 lid 1 van de Standaardvoorwaarden, is het verboden dit toegangsbewijs aan te bieden, (door) te verkopen en/of te geven. Tevens zijn de huisregels van Feyenoord van toepassing. Voornoemde voorwaarden en huisregels bepalen in ieder geval:

 1. Het is verboden in of bij het stadion wanordelijkheden te veroorzaken van welke aard dan ook, dan wel aan wanordelijkheden deel te nemen.

 2. Het betreden van het stadion geschiedt geheel op eigen risico.

 3. Het is ten strengste verboden om:

 4. Etenswaren en/of (alcoholhoudende dranken en/of enige andere het gedrag mogelijk beïnvloedende stof;

 5. Wapens of andere voorwerpen die als wapen aangewend kunnen worden;

 6. Vuurwerk mee te nemen, voorhanden te hebben en/of te gebruiken;

 • In het stadion met enig voorwerp of vloeistof te gooien;

 • Via erkende verkooppunten verkregen kaarten aan derden te verkopen (uitsluitend bij erkende verkooppunten gekochte kaarten zijn geldig);

 • In het stadion gemaakte audiovisuele opnamen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bestuur van Feyenoord Rotterdam N.V. en/of directie Stadion Feijenoord, op welke wijze dan ook te exploiteren, aan derden ter beschikking te stellen of in het openbaar te vertonen.

 • Aanwijzingen van de medewerkers van Feyenoord Rotterdam N.V. en/of Stadion Feijenoord en/of de politie dienen onverwijld opgevolgd te worden. De houder/gebruiker is verplicht om zich op eerste verzoek te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, en zich desgevraagd te laten fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze, indien nodig, in beslag te laten nemen.

 • Feyenoord Rotterdam N.V. en/of Stadion Feijenoord en/of de KNVB hebben het recht om de houder/gebruiker onmiddellijk de toegang voor een bepaalde periode tot het stadion te (doen) ontzeggen, dan wel ander maatregelen te treffen die Feyenoord Rotterdam N.V. en/of Stadion Feijenoord en/of de KNVB dienstig acht. Indien de KNVB een stadionverbod oplegt zal tevens een boete van €450,- worden opgelegd.

Er wordt uit veiligheidsoverwegingen en voor opsporingsdoeleinden gebruik gemaakt van cameratoezicht. Hier kan geen bezwaar tegen gemaakt worden.

Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×