Inschrijven
; Inschrijven

Organisatie

De organisatie bestaat uit vier medewerkers van Feyenoord. Zij worden ondersteund door gebiedsambassadeurs (oud-teamleiders), teamleiders (elk team heeft een eigen teamleider) en studenten van verschillende opleidingen.


Hogeschool Rotterdam, Hogeschool InHolland, Albeda College, Zadkine College

De MBO- en HBO-opleidingen in Rotterdam dragen bij aan de Street League middels de inzet van studenten. Als onderdeel van hun stage begeleiden en coördineren studenten de wedstrijden en ondersteunen zij bij de organisatie van de randactiviteiten. Daarbij worden zij zelf opgeleid om kinderen van gedegen coaching te kunnen voorzien. De studenten zijn afkomstig uit verschillende studierichtingen zoals Social Work, Sport en Bewegen en Begeleiding Specifieke Doelgroepen. Heb je interesse in een stage bij Feyenoord? Meld je hieronder aan.


Aanmelden stagiairs