Fanshop Bestel nu
Fanshop Bestel nu

Maatregelen coronavirus Feyenoord Soccer Schools

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de maatregelen die wij nemen in het kader van de bestrijding van het coronavirus, volgens de richtlijnen van het RIVM. Bij een update van de Nederlandse overheid over de wijze waarop de maatregelen voor de komende periode zullen gelden, passen wij hier ons beleid op aan. Houd deze pagina dus goed in de gaten voor de laatste updates.

Laatste update: 1 juli 2021

Aanpassingen aan het programma

 • Bij de start van de trainingsmodule dienen deelnemers zich te melden bij de aanmeldbalie, alwaar een medewerker van Feyenoord Soccer Schools de deelnemer verwelkomt en verdere instructies geeft.
 • Het welkomstwoord vindt zoveel als mogelijk plaats in de buitenlucht.


Medewerkers Feyenoord Soccer Schools

 • Medewerkers van Feyenoord Soccer Schools werken niet bij ziekte/verkoudheid/koorts.
 • Medewerkers van Feyenoord Soccer Schools geven geen handen/ high fives aan deelnemers en houden zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand, met uitzondering van een noodgeval, bijvoorbeeld bij een (ernstige) blessure.
 • Medewerkers van Feyenoord Soccer Schools wassen hun handen vóór en na elke training met zeep.
 • Medewerkers van Feyenoord Soccer Schools dragen beschermende handschoenen waar noodzakelijk (bijvoorbeeld bij een blessuregeval).
 • Trainers geven duidelijke instructies aan de deelnemers en leggen, voorafgaand aan de training, duidelijk uit wat de regels zijn.

Deelnemers

 • Bij ziekte/verkoudheid/koorts kunnen kinderen niet deelnemen aan het trainingsprogramma. Er wordt van ouders verwacht dat zij dit tijdig (schriftelijk per e-mail of telefonisch) melden bij Feyenoord Soccer Schools.
 • Er wordt geen gebruikgemaakt van gezamenlijke bidons. Deelnemers krijgen bij aanvang van het trainingsprogramma een eigen bidon uitgereikt of dienen een eigen bidon mee te nemen. Deelnemers dienen direct hun naam op de bidon te schrijven en deze gedurende de trainingsmodule te gebruiken.


Ouders

 • Controleer of uw kind ziek is of last heeft van verkoudheid. Bij twijfel, blijf thuis en meld dit per e-mail of telefonisch bij Feyenoord Soccer Schools.
 • Wij vragen ouders hun kinderen alvast voor te bereiden op onze maatregelen en kinderen bewust te maken dat zij de regels respecteren en 1,5 meter afstand houden van onze trainers en begeleiders.
 • Toeschouwers zijn welkom op het sportcomplex tijdens trainingsactiviteiten, maar met inachtneming van de 1,5 meter-regel.

Bij vragen over onze corona-maatregelen, neem contact met ons op.