Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

Maatregelen coronavirus Feyenoord Soccer Schools

De maatregelen omtrent het coronavirus zijn van invloed op de trainingen van Feyenoord Soccer Schools. Wij passen ons programma aan de actuele adviezen van het RIVM aan.

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de maatregelen die wij nemen in het kader van de bestrijding van het coronavirus.

Aanpassingen aan het programma

 • Bij de start van de training dienen deelnemers zich te melden bij de aanmeldbalie, waar een medewerker van Feyenoord Soccer Schools de deelnemer verwelkomt en verdere instructies geeft.
 • Het welkomstwoord vindt zoveel als mogelijk plaats in de buitenlucht.

Medewerkers Feyenoord Soccer Schools

 • Medewerkers van Feyenoord Soccer Schools werken niet bij ziekte/verkoudheid/koorts.
 • Medewerkers van Feyenoord Soccer Schools geven geen handen/ high fives aan deelnemers en houden zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand, met uitzondering van een noodgeval, bijvoorbeeld bij een (ernstige) blessure.
 • Medewerkers van Feyenoord Soccer Schools wassen hun handen vóór en na elke training met zeep.
 • Medewerkers van Feyenoord Soccer Schools dragen beschermende handschoenen waar noodzakelijk (bijvoorbeeld bij een blessuregeval).
 • Trainers geven duidelijke instructies aan de deelnemers en leggen, voorafgaand aan de training, duidelijk uit wat de regels zijn.

Deelnemers

 • Bij ziekte/verkoudheid/koorts kunnen kinderen niet deelnemen aan het trainingsprogramma. Er wordt van ouders verwacht dat zij dit tijdig (schriftelijk per e-mail of telefonisch) melden bij Feyenoord Soccer Schools.
 • Er wordt geen gebruikgemaakt van gezamenlijke bidons. Deelnemers krijgen bij aanvang van het trainingsprogramma een eigen bidon uitgereikt of dienen een eigen bidon mee te nemen. Deelnemers dienen direct hun naam op de bidon te schrijven en deze gedurende de trainingsmodule te gebruiken.

Ouders/begeleiders van deelnemers

 • Controleer of uw kind ziek is of last heeft van verkoudheid. Bij twijfel, blijf thuis en meld dit per e-mail of telefonisch bij Feyenoord Soccer Schools.
 • Wij vragen ouders hun kinderen alvast voor te bereiden op onze maatregelen en kinderen bewust te maken dat zij de regels respecteren en 1,5 meter afstand houden van onze trainers en begeleiders.
 • Toeschouwers zijn welkom op het sportcomplex tijdens trainingsactiviteiten, maar met inachtneming van de 1,5 meter-regel.

Bij vragen over onze coronamaatregelen, neem contact met ons op.