Fanshop
Fanshop

Volgende stap in planvorming vernieuwbouw De Kuip

De Raden van Commissarissen van Stadion Feijenoord en BVO Feyenoord hebben deze week de plannen voor de vernieuwbouw van De Kuip bestudeerd. De Raden van Commissarissen zijn verheugd over de stappen die tot nu toe zijn gezet. De volgende stap - die de komende weken plaats vindt – is het afronden van de laatste fase van onderhandelingen met de beoogde bouwer FFC/BAM.

René van Ierschot namens de projectleiding: ‘We liggen op koers. Dit is een buitengewoon ingewikkeld project waarbij veel partijen betrokken zijn. Dat vergt tijd en zorgvuldigheid. We hebben er vertrouwen in dat we binnenkort de volgende fase van het project in kunnen gaan.  We gaan voor zorgvuldigheid boven snelheid. Het tempo waarin het plan kan worden gerealiseerd is moeilijk te voorspellen.’

Indien het onderhandelingsproces positief wordt afgerond, breekt daarna een nieuwe fase aan die zich hoofdzakelijk zal toespitsen op de verwerving van Eigen en Vreemd Vermogen.