Fanshop Tickets
Fanshop Tickets
133873d51b4a247d98140aba22ec3d1d_740_0

Nieuwe wetgeving van invloed op informatievoorziening

De Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG), die eind mei in heel Europa van kracht is geworden, bepaalt onder meer dat bedrijven zeer terughoudend moeten zijn met het verstrekken van mogelijk privacygevoelige informatie van medewerkers. De verordening heeft nadrukkelijk ook gevolgen voor de wijze waarop sportorganisaties (waaronder dus ook Feyenoord) zich nog openlijk mogen uitspreken over zaken als blessures of andere privéomstandigheden van spelers.

In het kort komt het er op neer dat de club door de invoering van de nieuwe wetgeving, mede op nadrukkelijk advies van de FBO (de werkgeversorganisatie van het betaalde voetbal), steeds nadrukkelijk overleg moet voeren met een speler en per geval vooraf expliciete toestemming van hem nodig heeft. Dit alvorens mededelingen naar buiten toe te kunnen doen over zaken als de aard en ernst van een blessure, alsmede de verwachte hersteltijd.

Zelfs op het oog ‘onschuldige’ gegevens zoals het vrijgeven van het gewicht of de lengte van een speler aan media is naar de letter van de nieuwe wetgeving niet toegestaan. Feyenoord heeft journalisten die deze week in het trainingskamp in Thun aanwezig zijn eerder deze week gewezen op de verplichting die zij als werkgever heeft naar alle werknemers. Dit om uit te leggen waarom komend seizoen, bijvoorbeeld tijdens persconferenties, door club en trainer terughoudender zal worden bericht over de status van geblesseerde spelers.