Fanshop Tickets
Fanshop Tickets
20140929_std_vs

Nieuwe notitie Gedragsregels

Per 1 augustus is een nieuwe notitie Gedragsregels van kracht geworden, waarin regels en gebruiken voor bezoekers van wedstrijden en andere evenementen van Feyenoord beschreven staan. De nieuwe notitie is een herziene versie van eerder verschenen edities. Getracht is om de notitie makkelijker leesbaar en dus toegankelijker te maken. Dat is ook het doel van de notitie: inzicht en duidelijkheid verschaffen. Niet alleen voor wat betreft voorwaarden vanuit de KNVB en wettelijke bepalingen, maar ook ten aanzien van bijvoorbeeld beroepsmogelijkheden. De nieuwe gedragsregels zijn met ingang van de wedstrijd Feyenoord – FC Utrecht op zaterdag 8 augustus van kracht.