Fanshop Tickets
Fanshop Tickets
De Club

Multisportclub Feyenoord gaat volgende fase in

Met de ondertekening van een vierjarige overeenkomst door Rotterdam Topsport, Rotterdam Sportsupport, het Sportbedrijf Rotterdam en Feyenoord gaat multisportclub Feyenoord een volgende fase in. Deze belangrijkste partijen op het gebied van sport in Rotterdam zetten samen met Feyenoord de schouders onder dit voor Nederland unieke project. Feyenoord beoogt hiermee dat uiteindelijk duizenden Rotterdammers structureel in beweging komen.

De multisportclub Feyenoord, waartoe naast de betaald voetbalorganisatie ook basketbal, handbal en futsal behoren, bestaat officieel sinds 2019. De afgelopen twee jaar is door de clubs vooral gebruikt om samen te ontdekken waar de kansen en mogelijkheden liggen, de organisaties goed op elkaar aan te laten sluiten en de eerste gezamenlijke stappen te zetten. 

Die stappen vonden vooral plaats op sociaal-maatschappelijk gebied. Door meerdere sporten te introduceren binnen de diverse projecten en initiatieven die Feyenoord tot dusver ontplooide in Rotterdam-Zuid, kon Feyenoord kinderen en jongeren kennis laten maken met een uitgebreid sportief palet. Op die manier is de club erin geslaagd om andere doelgroepen aan te spreken, en niet alleen die kinderen en jongeren die interesse hebben in voetbal.

Feyenoord streeft ernaar dat basketbal, handbal en futsal op korte termijn verder geïntegreerd worden in de club en de top- en breedtesportafdelingen uitgebouwd worden. Daarnaast is het de bedoeling dat de multisportclub in de komende jaren met meer sporten wordt uitgebreid. Feyenoord is van mening dat aansprekende prestaties op topsportniveau Rotterdammers zullen inspireren om zelf ook actief te gaan sporten. Om die ambities te realiseren is de steun van Rotterdam Topsport, Rotterdam Sportsupport en het Sportbedrijf Rotterdam van essentieel belang.

Bestuurders van de overige sportdisciplines reageren enthousiast. ‘Er wordt hiermee een overduidelijk commitment afgegeven,’ vindt Armand Salomon, directeur Commerciële en Technische Zaken van Feyenoord Basketball. ‘Betrokken partijen zeggen niet alleen dat ze in de doelstellingen en ambities van de multisportclub Feyenoord geloven, maar tonen ook eigenaarschap en nemen verantwoordelijkheid.  Elk vanuit hun eigen achtergrond en expertise.’

Voorzitter Henk van Vliet van Feyenoord Handbal denkt dat de multisportclub het merk Feyenoord ook verder kan versterken. ‘We kunnen andere sporten verder laten groeien. Elke Rotterdammer kan en zal kennis maken met verschillende takken van sport. Dat is goed voor de stad en goed voor Feyenoord.’

Voorzitter Sharon Zadelhoff van Feyenoord Futsal is van mening dat alle partijen nu samen moeten doorpakken. ‘Ook vanuit futsal zien we mogelijkheden om samen met de andere sporten binnen de Multisportclub Feyenoord het verschil te maken voor de Rotterdammer. We zullen nog vele grote stappen moeten maken om te komen waar we allemaal naar toe willen maar de eerste stappen zijn gezet.