Fanshop Tickets
Fanshop Tickets
O13Arsenal1

Internationale status voor Feyenoord Academy

Feyenoord Academy is toonaangevend in Europa. Om de doorstroming van talent te waarborgen investeert de club, mede door de steun van de VriendenLoterij, in de jeugdopleiding. Feyenoord.nl staat in een drieluik stil bij ontwikkelingen op Varkenoord. In het derde en laatste deel de status Internationale Voetbalacademie van Feyenoord Academy, onlangs toegekend door de KNVB.

Verfrissend
Internationale Voetbalacademie is de hoogste status die de KNVB een Nederlandse jeugdopleiding kan toekennen. Feyenoord Academy is hiervoor grondig geanalyseerd door de bond en onafhankelijke experts uit de nationale en internationale topsport. ‘Verfrissend’, zegt Raymond van Meenen, manager van Feyenoord Academy. ‘Het is goed om kritisch te kijken en te laten kijken naar hoe wij onze jeugdopleiding hebben ingericht. Wat doen we goed en wat kan beter? Vooral in dat laatste zit voor ons de meerwaarde van het laten beoordelen van onze opleiding.’

Winst op fysiek vlak
Van Meenen noemt het opzetten van een nieuwe afdeling voor kracht-, loop- en coördinatietraining één van de aanbevelingen die op Varkenoord worden doorgevoerd. ‘Op fysiek vlak valt er door ons winst te boeken bij de ontwikkeling van onze talenten’, zegt hij. ‘Hiertoe zullen we het aantal specialisten op dit gebied uitbreiden. Zij zullen zorgen voor ondersteuning van de teamcoaches, die hun centrale rol blijven vervullen. Onze trainers kunnen zich al meer en meer op het voetbal richten, doordat onze ondersteunende organisatie groeit.’   

Objectieve beoordelingscriteria
Feyenoord Academy beschikt over een ervaren trainersstaf, met coaches waarvan sommigen zich al meer dan twintig jaar op talentontwikkeling richten. Het ‘oog van de meester’ is leidend bij de beoordeling van de prestaties en vaardigheden van Feyenoords jeugdspelers. Van Meenen: ‘Spreek gerust in meervoud, oog van de meesters. Want de progressie die onze jeugdspelers doormaken wordt door de volledige trainersstaf gezien en beoordeeld. Aan deze scherpe blik zullen we objectieve beoordelingscriteria gaan toevoegen. Een tactische beslissing tijdens een wedstrijdsituatie is niet te standaardiseren, maar veel andere zaken zijn wel meetbaar.’

Verankering in clubbeleid
De onderzoekers signaleren een duidelijke verankering van Feyenoord Academy in het clubbeleid, een ‘sterke betrokkenheid van de directie’ bij de jeugdopleiding. ‘Dat maakt de samenwerking prettig en constructief’, zegt Van Meenen. ‘Dat Feyenoord Academy één van de pijlers is onder het clubbeleid brengt ons op Varkenoord een heldere taak: zorg voor verdere verbetering van de jeugdopleiding. De steun die we bij het waarmaken van deze ambitie ervaren vanuit de clubleiding werkt uitdagend en stimulerend.’

Erkenning
Het onderzoeksprogramma van KNVB dat voor Feyenoord Academy heeft geleid tot de status Internationale Voetbalacademie heeft als doel verbetering van de Nederlandse jeugdvoetbalopleidingen. ‘De hoogste kwalificatie is erkenning voor onze werkwijze’, zegt Van Meenen. ‘Met de aanbevelingen op zak scherpen we Feyenoord Academy de komende jaren verder aan, zodat we net als de afgelopen jaren talentvolle spelers blijven afleveren aan Feyenoord 1. Want de doorstroming naar de hoofdmacht, dát blijft ons belangrijkste doel en enige graadmeter.’

De VriendenLoterij steunt als Strategisch Partner de jeugdopleiding van Feyenoord. Door deze steun zijn extra investeringen zoals het aanstellen van kracht-, loop- en coördinatiespecialisten mogelijk. Speel ook mee voor Feyenoord Academy via www.feyenoord.nl/vriendenloterij en ontvang nu een Feyenoord-kadopakket ter waarde van € 50,-. 

Lees hier het eerste en het tweede deel van het drieluik over de laatste ontwikkelingen binnen Feyenoord Academy.