Fanshop Tickets
Fanshop Tickets
moussault2

Gérard Moussault benoemd tot commissaris

Tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering is Gérard Moussault benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Feyenoord. Gérard Moussault heeft een lange Feyenoord-historie en is benoemd op bindende voordracht van de aandeelhouder Stichting Continuïteit (‘STICO’) op basis van het statutaire recht van de STICO. Deze benoeming staat los van het voornemen van de RvC zelf om in deze raad aan het onderwerp supporterszaken invulling te geven.

Met de komst van de 60-jarige Moussault bestaat de RvC van Feyenoord nu weer uit vijf leden. De overige commissarissen van de stadionclub zijn Gerard Hoetmer (president-commissaris), Rob Slotboom, Pim Blokland en William Bontes, die voorlopig binnen de RvC het aandachtgebied supporterszaken houdt.

Moussault is een betrokken Feyenoorder. Hij was onder andere lid van de commissie Kerkum die zich in 2006 boog over een nieuwe organisatiestructuur van de club en heeft Feyenoord bijgestaan ten tijde van de kapitaalinjectie door de Vrienden van Feyenoord. De laatste jaren is Moussault bestuurslid van de STICO geweest.