Fanshop Tickets
; Fanshop Tickets
De Club

Feyenoord noteert operationeel plus ondanks corona

Feyenoord heeft het boekjaar 2019-2020 ondanks het coronavirus weten af te sluiten met een positief bedrijfsresultaat van 0,5 miljoen euro op een omzet van ruim 73 miljoen euro. Vooral doordat het resultaat op transfers bijna 9 miljoen negatief was, noteerde de club over het boekjaar een netto resultaat van 6,7 miljoen euro negatief. Het eigen vermogen bedroeg per 30 juni 2020 18,6 miljoen euro. Feyenoord heeft bij het indienen van de jaarcijfers 2019-2020 en de prognose 2020-2021 een score behaald van 23 punten in het FRS model (Financieel Rating Systeem) van de KNVB. Hiermee voldoet Feyenoord aan de vereisten die worden gesteld aan een financieel gezonde club.

‘Dat we ondanks het afgebroken sportieve seizoen toch nog een plus in de operatie hebben kunnen noteren, is een compliment aan de organisatie. Maar zeker onze trouwe achterban verdient hiervoor de credits. Zowel de supporters als onze zakelijke relaties hebben Feyenoord enorm geholpen door massaal af te zien van de compensatie voor niet-gespeelde wedstrijden. Mede daardoor hebben we het negatieve financiële effect van corona voor dit boekjaar nog enigszins beperkt kunnen houden tot 2,5 miljoen euro. We zijn daar enorm dankbaar voor!,’ aldus financieel directeur Pieter Smorenburg.

Genoemde forse min bij het transferresultaat is voor een belangrijk deel een keuze. Smorenburg: ‘We hebben de selectie bewust bij elkaar gehouden en dus geen afscheid willen nemen van onze belangrijkste en meest getalenteerde spelers. Ook is er bescheiden geïnvesteerd in talentvolle jonge spelers. Door hen aan te trekken en te behouden hopen we sportief succes te behalen. Wat uiteindelijk dan ook weer leidt tot meer inkomsten en hogere transfersommen in de komende jaren.’

Feyenoord is terughoudend met het doen van uitspraken over het lopende boekjaar 2020-2021, gezien de onzekerheden die corona met zich meebrengt. Smorenburg: ‘De toekomst laat zich dezer dagen helaas nog slechter voorspellen dan normaal. Maar we zijn een flexibele, strijdlustige en nog steeds gezonde organisatie. Door alle zeilen bij te zetten, onder meer door loonoffers van alle medewerkers, doen we er alles aan deze periode zo goed mogelijk door te komen.’

KERNCIJFERS
(in miljoenen euro’s)

2019-2020            2018-2019            

Omzet                                      73,4                             70,8

Bedrijfslasten                           72,9                             70,2

Operationeel resultaat              0,5                               0,6

Transferresultaat                      -8,8                             -8,0

Rente                                       -0,5                             -0,3

Belastingen                              2,1                               1,8

Netto resultaat                         -6,7                             -5,9

 

Het volledige jaarverslag 2019-2020 is hier te vinden. Bekijk in de videospeler een toelichting op de jaarcijfers door financieel directeur Pieter Smorenburg.