Fanshop Tickets
Fanshop Tickets
De Club

Feyenoord laat maatschappelijke impact meten door Erasmus Universiteit

Feyenoord is een bijzonder actieve club, ook op sociaal-maatschappelijk vlak. Zo werden er in het seizoen 2018-2019 meer dan 4.000 activiteiten met bijna 50.000 deelnemers georganiseerd. Om in kaart te brengen of met deze activiteiten daadwerkelijk de beoogde effecten van het sociaal-maatschappelijk beleid van Feyenoord behaald worden, is een samenwerking aangegaan met het Impact Centre Erasmus.

Alle sociaal-maatschappelijke activiteiten van Feyenoord worden mogelijk gemaakt door de Feyenoord Foundation. Deze stichting beschikt over de ANBI-status en een eigen bestuur. Met de #KrachtvanFeyenoord willen we onze activiteiten inzetten om levens te veranderen. Om mensen in beweging te brengen. Om bij te dragen aan een betere toekomst voor de supporters en de inwoners van Rotterdam op het gebied van sport, onderwijs en werk.

Van Jobscorer tot Wijksport
Bekende programma’s zijn onder andere Jobscorer, Street League, Wijksport en het stageprogramma (goed voor 231 stages vorig seizoen). Om kritisch de eigen prestaties te blijven beoordelen en het maatschappelijk rendement voor de supporters en de inwoners van Rotterdam zo groot mogelijk te maken én te houden, heeft Feyenoord het Impact Centre Erasmus van de Erasmus Universiteit Rotterdam gevraagd de impact van de activiteiten op de deelnemers te meten.

Meetplan
In 2019 is daartoe een zogenoemde Theory of Change in samenwerking met Impact Centre Erasmus ontwikkeld, waarmee Feyenoord focus heeft aangebracht en strategisch kan sturen op de beoogde effecten van het sociaal-maatschappelijke beleid. Daarna is een meetplan opgesteld.

Met de resultaten die hieruit zullen voortvloeien, is de club nog beter in staat om te bepalen waar financiële middelen en de personele inzet in combinatie met vrijwilligers en stagiaires het beste tot hun recht komen. Ook kan worden bepaald wat de gewenste balans is tussen activiteiten met een groot bereik en relatief kleine impact en activiteiten met een klein bereik, maar een grote impact. Met impact beoogt Feyenoord écht bij te dragen aan de verbetering van het leven van Rotterdammers. Vooral voor degenen die dit het meest nodig hebben. Met het meten willen we ook beter op impact kunnen sturen, continu verbeteren en daarmee meer bereiken.

Impact Centre Erasmus
Impact Centre Erasmus is een onderzoeks- en onderwijsinstituut dat de brug wil slaan tussen wetenschap en praktijk rond impactdenken, -meten en -sturen. Impact is het effect van een organisatie op de maatschappij, op zowel de economische, milieu als de sociale dimensie. Impact Centre Erasmus wil de impact van profit en not for profit organisaties en overheid niet alleen meten of verantwoorden maar ook verbeteren: to prove ánd improve.