Fanshop Tickets
Fanshop Tickets
De Club

Feyenoord in volgende fase onderzoek naar investering

Feyenoord heeft investeringsbank Lazard aangesteld om het proces omtrent het aantrekken van een financiële injectie in de vorm van extern kapitaal voor te bereiden en te begeleiden. De club maakt dit vandaag bekend in navolging van eerdere berichtgeving aangaande dit proces.

Deze stap is genomen in nauw overleg met Directie, Raad van Commissarissen en Feyenoords huidige aandeelhouders, de Stichting Continuïteit Feyenoord en de Vrienden van Feyenoord. Feyenoord heeft de ambitie om structureel mee te doen om de prijzen en de club naar een hoger sportief niveau te brengen, zowel nationaal als internationaal. Het externe kapitaal is nodig om deze ambitie te realiseren en zal aangewend worden om verder te investeren in de selectie, het scoutingsapparaat en de jeugdopleiding.

De beoogde kapitaalinjectie staat in principe los van de lopende gesprekken rondom het nieuwe stadion, maar potentiële investeerders zal wel de mogelijkheid geboden worden om via de club ook in het nieuwe stadion te investeren.

Er is op dit moment geen garantie dat er een transactie plaats zal vinden. Wat vaststaat is dat de onafhankelijkheid en het unieke karakter van Feyenoord behouden zullen blijven. Verdere mededelingen zullen worden gedaan als daar aanleiding toe is.