Fanshop
Fanshop

VERWERKING SEIZOENKAARTEN 2002/2003

Het seizoen 2001/2002 zit er alweer bijna op. Een seizoen met Europees topvoetbal en waarin Feyenoord meestreed om het kampioenschap. Ook het komend seizoen zal Feyenoord, gesteund door een fantastisch legioen, in een geweldige ambiance meestrijden in de top. Wilt u er, als Feyenoord supporter, ook bij zijn? Wij bieden u nu al de mogelijkheid om een seizoenkaart voor het seizoen 2002/2003 te reserveren.
Heeft u nog nog geen seizoenkaart aangevraagd, dan kunt u de hiervoor benodigde formulieren downloaden van onze site. Klik hiervoor op de onderstaande link. Door de UEFA Cup drukte heeft de prioriteit bij de afdeling Klantenservice in de afgelopen periode gelegen bij de uitgifte van toegangskaarten. Hieronder geven wij u aan hoe ver we zijn met de verwerking van deze aanvragen. STAND VAN ZAKEN: VOORRANG: Alle aanvragen worden verwerkt op basis van de datum van binnenkomst. Bestaande seizoenkaarthouders krijgen voorrang op hun eigen vak, als de aanvraag vóór 15 april bij ons binnen is gekomen. Het kan zijn dat u bij genummerde plaatsen enkele rijen en/of stoelen opschuift i.v.m. nieuwe aanvragers voor een vak. Wij garanderen ook ALLEEN EIGEN VAK als u voor 15 april heeft ingezonden. Uiteraard zullen wij niemand binnnen een vak verplaatsen als het niet nodig is. INCASSO: De laatste incasso heeft eind juni plaats gevonden. Vanaf heden kan er alleen nog per kas of via een bankoverschrijving worden betaald. Uw betaling dient voor 31 juli a.s. door ons te zijn ontvangen. Na deze datum vervalt Uw aankooprecht. TOEWIJZING GOLD- SILVERCARD: De toewijzing van Diamond, Gold en Silvercards zal op korte termijn plaats vinden. De betreffende cardhouders ontvangen eind juli hierover apart bericht. OVERZICHT VERWERKING AANVRAGEN: Alle aanvragen zijn verwerkt. Ook de aanvragen die ons in de afgelopen weken per fax hebben bereikt. De definitieve toewijzing heeft inmiddels plaatsgevonden en de opdracht voor het aanmaken van de eerste batch met (betaalde) seizoenkaarten ligt inmiddels bij de drukker van de seizoenkaarten. Wij zijn nu gestart met de verwerking van de aanvragen die na 18 juli bij Feyenoord zijn binnengekomen. VERSTUREN SEIZOENKAARTEN: De verwachting is dat deze eerste batch in de tweede helft van juli per post aan de seizoenkaarthouder zal worden verstuurd. TOEWIJZING: Iedereen die wij op basis van de opgegeven vakken niet hebben kunnen plaatsen, hebben hierover persoonlijk bericht ontvangen met het verzoek een mogelijk alternatief vak aan te geven. De op dat moment nog beschikbare vakken worden dan ook bekend gemaakt op deze site en Teletextpagina 664. Toewijzing vindt dan nog steeds plaats op volgorde van de datum van uw oorspronkelijke inzending ! FEYENOORD KLANTENSERVICE