Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

VERBOD OP GEZAMENLIJKE EXPLOITATIE UITZENDRECHTEN LIVE EREDIVISIEVOETBAL

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft besloten dat betaald voetbalorganisaties met ingang van het voetbalseizoen 2003-2004 niet langer de rechten van het uitzenden van live wedstrijden gezamenlijk mogen verkopen zoals dat nu gebeurt via Eredivisie N.V. De NMa is van oordeel dat de consument wordt benadeeld doordat de live wedstrijden worden verkocht aan een enkele zendgemachtigde, in de huidige situatie het betaaltelevisiekanaal Canal+.
Daarnaast wordt het aanbod beperkt doordat slechts een klein deel van de wedstrijden live wordt uitgezonden, aldus de NMa in een persbericht. Dit zijn vooral wedstrijden van de top 3-clubs. De NMa gaat ervan uit dat bij individuele exploitatie van uitzendrechten een grotere variëteit in aanbod zal ontstaan omdat er meer zendgemachtigden live wedstrijden van meer clubs kunnen gaan uitzenden. ‘Grotendeels is de uitspraak van de NMA een bevestiging van hetgeen Feyenoord reeds eerder kenbaar heeft gemaakt binnen het kader van de ENV vergaderingen, maar ook in de media’, reageerde Feyenoords jurist Mr Joris van Benthem op het bericht. ‘Feyenoord zal zich nu beraden op haar positie en de verhoudingen die er nu liggen. Overigens is het besluit gegrond op de individuele rechtspositie van de club, een discussie die Feyenoord lang geleden heeft aangezwengeld.' In het persbericht verklaart de NMa zich over de zaak uitgesproken te hebben omdat de regeling van de collectieve verkoop van uitzendrechten via Eredivisie N.V. voor ontheffing was aangemeld. De huidige situatie is dat Eredivisie N.V. een totaalpakket van wedstrijden van de 18 Eredivisieclubs verkoopt aan één enkele geïnteresseerde partij. De totale opbrengst verdelen de clubs onderling via een vooraf bepaalde verdeelsleutel, waarbij een deel gelijkelijk onder de clubs wordt verdeeld en een deel variabel wordt toebedeeld op basis van de positie op de ranglijst. Canal+ zendt slechts 44 van de 306 wedstrijden per seizoen live uit. Dit zijn vooral de wedstrijden van de top 3-clubs. De overige wedstrijden worden niet geëxploiteerd. Andere mogelijk geïnteresseerde partijen vallen door deze wijze van exploitatie buiten de boot. De NMa gaat ervan uit dat individuele exploitatie van uitzendrechten door clubs zal leiden tot een groter aanbod van wedstrijden op tv en meer aandacht voor niet-topclubs. Ook andere dan de top 3-clubs hebben een interessant aanbod. Zo kunnen zij de rechten exploiteren van hun thuiswedstrijden tegen de topclubs, streekderby's, wedstrijden om posities die recht geven op Europees voetbal etc. Uitgangspunt bij de beoordeling door de NMa is dat iedere club eigenaar is van de uitzendrechten van zijn thuiswedstrijden. Collectieve verkoop van uitzendrechten van live wedstrijden is volgens de NMa niet noodzakelijk om te komen tot een vorm van onderlinge solidariteit tussen de clubs. Ook bij individuele verkoop of exploitatie door een aantal kleinere clubs samen kunnen de voetbalclubs een deel van hun inkomsten reserveren voor investeringen die nodig zijn om de competitie in stand te houden. Een specifiek kenmerk van sport is immers, dat er sprake moet zijn van een zeker sportief evenwicht voor een aantrekkelijke competitie, aldus de NMa. Om de voetbalclubs de gelegenheid te geven zich aan de nieuwe situatie aan te passen zal dit besluit in werking treden met ingang van het nieuwe voetbalseizoen 2003-2004. SAMENVATTINGEN De collectieve exploitatie van de uitzendrechten van samenvattingen door Eredivisie N.V. om te komen tot een totaaloverzicht van de gespeelde wedstrijden staat de NMa wel toe. Zo'n totaaloverzicht van samenvattingen van alle wedstrijden, zoals momenteel wordt uitgezonden door de NOS, is een product dat de clubs alleen gezamenlijk tot stand kunnen brengen.