Fanshop
Fanshop

ZONDAG AFSLUITING ACTIE 'LEGIOEN TEGEN KANKER'

De Feyenoord Supportersvereniging sluit voorafgaande aan de wedstrijd Feyenoord-FC Utrecht de actie ‘Legioen tegen Kanker’ af. Onderdeel van de officiële afsluiting vormt de symbolische overhandiging van het bedrag dat tijdens Feyenoord-FC Zwolle door supporters bijeen werd gebracht. Ook de Supportersvereniging van FC Utrecht levert een bijdrage.
In de trein naar Rotterdam wordt door de Nederlandse Kankerbestrijding/ Koningin Wilhelminafonds (KWF) gecollecteerd. De actie werd in het leven geroepen op initiatief van een aantal supporters die zich stoorden aan het gebruik van het woord kanker tijdens spreekkoren. Middels het gebruik van afbeeldingen werd in de afgelopen maanden getracht supporters bewust te maken van hetgeen zij een ander toewensen wanneer ze het woord ‘kanker’ als scheldwoord gebruiken. Op allerlei manieren werd de actie actief ondersteund door het KWF. Of de actie het beoogde effect zal hebben moet nog blijken. Tijdens de actieperiode was duidelijk sprake van een afname. De Feyenoord Supportersvereniging hoopt dat Het Legioen deze positieve lijn zal vasthouden. Willem Veenman, voorzitter van de Feyenoord Supportersvereniging: ‘Je merkt dat wanneer een spreekkoor met het woord kanker wordt ingezet dit minder bijval krijgt dan voorheen het geval was. Dat is een positieve ontwikkeling. Natuurlijk hebben we nooit de illusie gehad dat het woord helemaal verdwijnt. Bij veel mensen uit met name de grote steden hoort het woord nu eenmaal tot de standaardvocabulaire, en zeker wanneer er emoties om de hoek komen kijken wordt er al snel iets geroepen. Maar er werd en wordt over de actie gesproken, waarmee we eigenlijk al hebben bereikt wat we wilden: er wordt nagedacht over wat geroepen wordt.’ Het tweede doel van de actie, het bijeenbrengen van een leuk bedrag voor het KWF, is wel gelukt. Enkele honderden Feyenoord Supporters stuurden een machtigingskaart in, terwijl de collecte bij Feyenoord-FC Zwolle duizenden euro’s opleverde. Het bedrag zal zondag vlak voor de wedstrijd middels een symbolische cheque worden overhandigd aan Sven Gelderblom. Hoeveel dit ex-kankerpatiëntje voor het KWF in ontvangst mag wordt ook dan pas bekend gemaakt. Overigens is Veenman enigszins teleurgesteld in de steun die de Feyenoord Supportersvereniging heeft gekregen vanuit verschillende instanties rond het voetbal. ‘De KNVB heeft niets van zich laten horen en ook de overheid heeft niet gereageerd. Ook hebben we geen enkele reactie gehad op brieven die zijn gestuurd naar alle BVO’s en supportersverenigingen in Nederland. Als het aan ons had gelegen hadden we de actie van een landelijke uitstraling voorzien. We hadden onze kennis, ervaring en medewerkers graag ten dienste willen stellen aan andere clubs. Als er zich in Nederland iets negatiefs rond voetbalsupporters afspeelt schreeuwt iedereen moord en brand, maar als we op een positieve manier actie willen ondernemen gaat iedereen over tot de orde van de dag’. Voor de Feyenoord Supportersvereniging zal het overigens niet bij één actie blijven. In samenspraak met supporters die zitting hebben in de zogenaamde Klankbordgroep, een supportersforum dat eens per maand bijeen komt, is getracht een aantal tolerantiegrenzen met betrekking tot spreekkoren op stellen. De uitkomsten hiervan worden binnenkort met een aantal instanties besproken en getoetst. Ook bij deze bespreking zijn weer een aantal supporters aanwezig. Veenman: ‘Wat we vooral willen is duidelijkheid scheppen, vooral in het belang van de club en de supporters. Als bijvoorbeeld de KNVB laat weten dat het boetes wil gaan opleggen bij spreekkoren dan is men niet in staat hierbij aan te geven om welke spreekkoren het dan zou gaan. Welke regels er ook zullen komen, het is belangrijk dat dit binnen Het Legioen draagvlak heeft. In het gehele traject hebben we de supporters hier nauw bij betrokken, en dat zou met dit soort zaken eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn’.