Fanshop
Fanshop

GEEN BEROEP TEGEN UITSPRAAK NMA

Feyenoord heeft de ENV geen mandaat gegeven om namens de club bij de NMA bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van de mededingingsautoriteiten dat de live televisie rechten niet collectief verkocht mogen worden. Vandaag komt het AD met het onjuiste bericht dat alle 18 eredivisieclubs bezwaar hebben aangetekend. De NMA bepaalde in november dat de exploitatie van de live uitzendrechten via de ENV vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt niet door de beugel kan.
Feyenoord heeft geen bezwaar tegen het feit dat de directie van de ENV praat met de mededingingsautoriteiten over de ontstane situatie, maar heeft als club geen mandaat gegeven om namens Feyenoord op te treden. De directie van de ENV heeft als belanghebbende bij deze zaak een zekere zelfstandige bevoegdheid en kan deze bevoegdheid uitoefenen. Daaruit mag in dit geval echter niet worden afgeleid dat Feyenoord een mandaat heeft verstrekt om bezwaar aan te tekenen. Overigens benadrukt Feyenoord dat zij onverkort van mening blijft dat de uitzendrechten van voetbalwedstrijden bij de thuisspelende club berusten, zoals ook eerder door twee rechterlijke instanties is bevestigd. Feyenoord verwacht dat de Hoge Raad der Nederlanden de eerdere uitspraken binnenkort definitief zal bekrachtigen in de procedure die nog loopt tegen de KNVB. Overigens is de NMA er ook vanuit gegaan dat de rechten bij de thuisspelende club liggen. De NMA kwestie gaat nu over de wijze waarop de rechten via de ENV worden geëxploiteerd.