Fanshop
Fanshop

RAAD VAN COMMISSARISEN STADION TREEDT AF

In de aandeelhoudersvergadering van Stadion Feijenoord NV hebben alle leden van de Raad van Commissarisen besloten hun zetels ter beschikking te stellen. Dit besluit is ontstaan uit onvrede over de houding van de amateurtak van Sportclub Feyenoord. De zes toezichthouders kwamen tot deze beslissing na de benoeming van een bestuurslid van de Sportclub Feyenoord als commissaris.
De Raad van Commissarissen van Stadion Feijenoord biedt plaats aan zeven personen. De sportclub Feyenoord, de amateurtak van de vereniging, wilde de openstaande vacature graag invullen. De Raad van Commissarissen wilde daar niet aan meewerken. In een persbericht van het stadion is te lezen dat de zittende commissarissen menen dat een dergelijke benoeming ten minste de schijn van belangenverstrengeling met zich meebrengt. De Sportclub Feyenoord heeft echter met 52 procent van de aandelen een meerderheidsbelang in het stadion. Daarmee was de benoeming van een bestuurslid van de Sportclub een feit. De zittende commissarissen trokken daaruit hun conclusies en stelden hun zetels ter beschikking. De directie van het stadion beraadt zich op dit moment over de toekomst.