Fanshop
Fanshop

DE KUIP STROOMT WEER VOL

De seizoenkaartenverkoop verloopt volgens schema. De verwachting is dat Feyenoord ook in het seizoen 2004/2005 weer tweewekelijks door een slordige 38.000 'vaste klanten' gesteund zal worden. Maar er zijn ook nog zo'n vierduizend seizoenkaarthouders die hun kaart nog niet verlengd hebben. Voor die groep heeft Feyenoord nu een bijzondere actie.

De spelers van Feyenoord mogen dan al bijna naar hun vakantiebestemming vertrokken zijn, maar voor de afdeling Klantenservice is de zomerstop nog niet aangebroken, Momenteel zijn de medewerkers druk bezig met het verwerken van alle seizoenkaartaanvragen. Men zit al aardig op schema en de verwachting is dat Feyenoord het aantal verkochte seizoenkaarten van afgelopen seizoen zal benaderen.

Hoewel er weer vele nieuwe supporters bijgekomen zijn, valt op dat er zo'n vierduizend seizoenkaarthouders hun seizoenkaart vooralsnog niet verlengd hebben. Die supporters hebben inmiddels een brief van Feyenoord ontvangen. Uiteraard is de club geïnteresseerd in de reden voor het niet verlengen. Daarnaast wil Feyenoord de laatste twijfelaars over de streep trekken met een speciale aanbieding.

VOORRANGSRECHT
Feyenoords seizoenkaarthouders hebben tot 15 april de tijd gehad om hun eigen plek te reserveren voor het komende seizoen. Deze service gold alleen voor huidige seizoenkaarthouders. Na deze periode kunnen op de beschikbaar gekomen plaatsen huidige seizoenkaarthouders geplaatst worden die naar een ander vak willen verhuizen. Als laatste groep komen momenteel de nieuwe seizoenkaartaanvragen aan de beurt. Aan het einde van dit instroomproces zijn er nog plaatsen vrij waar seizoenkaarten op verkocht kunnen worden.

Huidige seizoenkaarthouders die niet voor 15 april hebben gereageerd, hebben het voordeel verzekerd te zijn van hun eigen vak/plaats inmiddels verloren. Om dit te compenseren biedt Feyenoord deze supporters een gratis kaartje voor de eerste thuisontmoeting in de Amstel Cup aan als zij nu alsnog besluiten een seizoenkaart aan te schaffen. Deze aanbieding wordt ook gedaan aan onze huidige seizoenkaarthouders, als zij iemand aanbrengen als nieuwe seizoenkaarthouder via het hen toegezonden formulier (Member get Member).

WACHTEN LOONT?
Seizoenkaarthouders die nu alsnog kiezen om hun seizoenkaart te verlengen, ontvangen een gratis kaartje voor de Amstel Cup. Zo beschouwd zou wachten dus lonen. Deze fans kunnen echter alleen nog worden geplaatst in de vakken die nu nog beschikbaar zijn en verliezen dus het (waardevolle) recht op een plaats in hun eigen vak. Een voorrecht dat de meeste seizoenkaarthouders niet willen opgeven.

Feyenoord hoopt ook volgend jaar weer op een volle Kuip samen met alle fans die ook dit jaar de club ondersteund hebben. Daarom doen ze deze supporters een aanbieding in de hoop ze over de streep te kunnen trekken. Hun oude plekje is waarschijnlijk al vergeven, maar mogelijk dat een kaartje voor de Amstel Cup deze pijn wat kan verzachten.