Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

ROLSTOELGEBRUIKERS TEVREDEN MET FEYENOORD

Rolstoelgebruikers zijn in algemeenheid tevreden over de wijze waarop ze thuiswedstrijden van Feyenoord kunnen bijwonen. Dat is de belangrijkste conclusie uit de rolstoelenquête, die onder alle rolstoelseizoenkaarthouders en begeleiders werd gehouden. 84 procent van de geënquêteerden gaf als rapportcijfer een voldoende – variërend van uitstekend tot voldoende - over de huidige plaats. Feyenoord is blij met de uitslag, maar blijft naar verbetering streven. Met name de catering en sanitaire voorzieningen blijven aandachtspunten.

Vorig seizoen werd het aantal rolstoelplekken uitgebreid van 45 naar 72. Een jaar na de uitbreiding in vak Z (parterre) was het een goed moment om de tevredenheid te polsen. Daaruit kwam naar voren dat op de 27 nieuwe plekken de wedstrijd goed gevolgd kan worden, maar de tv-camera’s zo nu en dan het vrije zicht belemmeren. Directeur Algemene en financiele zaken Jan Willem van Dop: ‘Dat is waardevolle uitkomst en het heeft daarmee onze aandacht om dit te verbeteren. Ook de uitkomsten bij catering en sanitaire voorzieningen vertellen ons dat we, ondanks een goed rapportcijfer, niet tevreden achterover kunnen leunen. Er zijn nog zaken voor verbetering vatbaar.’

Op het gebied van catering werd desondanks een krappe voldoende gehaald. 56 procent van de geënquêteerden gaf aan tevreden te zijn, terwijl 17 procent er geen gebruik van maakt. De score bij de sanitaire voorzieningen was iets minder. 51 procent van de rolstoelgebruikers gaf een voldoende, terwijl 21 procent van de rolstoelgebruikers de toiletten niet zegt te gebruiken.

De overige aandachtspunten behaalden een ruime voldoende. Een overgrote meerderheid gaf aan content te zijn met de toegankelijkheid, parkeermogelijkheden en veiligheid. Met een tevredenheidfactor van 84 procent kon de uitkomst met recht worden betiteld als goed.