Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

EERSTE BIJEENKOMST SUPPORTERSPARLEMENT DRUKBEZOCHT

Het was voor sommigen even wennen dinsdagavond in de Stadionzaal van De Kuip bij de eerste bijeenkomst van het Feyenoord Supportersparlement. In vergelijking tot de ‘oude’ Klankbordgroep een nieuwe locatie, en andere zaalopstelling en een microfoon waarmee dagvoorzitter Ton Strooband, coördinator Supporterszaken van Feyenoord, de ongeveer zeventig aanwezige supporters welkom heette en toesprak.


Technische zaken

Na een korte introductie en uitleg over het hoe en waarom gaf Strooband het woord aan Fadila Zemouri, voorzitter van de Werkgroep Technische Zaken. Fadila had de ondankbare taak om als werkgroepvoorzitter de spits af te bijten en tekst en uitleg te geven over de onderwerpen die in de afgelopen weken aan de orde waren gesteld. Geen gemakkelijke opgave omdat uitgerekend in deze werkgroep zaken besproken worden die niet altijd geschikt zijn om openbaar te maken. In het bijzijn van Technisch Directeur Mark Wotte, dinsdagavond helaas niet aanwezig omdat hij elders in Europa vertoefde, hadden de supporters zaken besproken als de financiële mogelijkheden van Feyenoord, de eventuele opvolging van Kuyt en Kalou en het Handvest voor de Feyenoord Clubcultuur, de door supporters opgestelde leidraad voor de clubleiding van Feyenoord. Direct werd ook duidelijk dat iedereen zijn of haar weg in het Feyenoord Supportersparlement nog moet vinden. Want na de toelichting werden aan Fadila vragen gesteld over het aan- en verkoopbeleid van de club. En dat was nu precies niet de bedoeling. De werkgroepen en de woordvoerders hebben tot belangrijke taak de stem van de supporter te laten doorklinken bij Feyenoord, en niet om de clubleiding bij kritische en lastige vragen uit de wind te houden.

Uitwedstrijden
Na Fadila was het de beurt aan Mike Geelhoed, voorzitter van de Werkgroep Uitwedstrijden. Onderwerpen die bij deze werkgroep op de agenda hadden gestaan waren onder andere de verkoop en het bezit van drank tijdens (bus) combiregelingen, de opstelling van stewards bij de toegangscontrole, de kwestie Palestijnse shirts bij de laatste Ajax-Feyenoord en natuurlijk de nu al ontstane commotie omtrent de wedstrijd Vitesse-Feyenoord op zondag 15 januari aanstaande. Ten aanzien van deze in de afgelopen jaren veelbesproken wedstrijd meldde Feyenoord dat het jammer is dat nog voordat betrokken partijen om te tafel hebben gezeten bepaalde zaken een eigen leven zijn gaan leiden. Geruchten over mogelijke regelingen die op verschillende supporterssites zijn verschenen zijn wat Feyenoord betreft helemaal niet aan de orde. Door de geruchtenstroom staat de delegatie die op korte termijn de besprekingen zal aangaan eigenlijk met 1-0 achter en dat is natuurlijk niet in het voordeel van de Feyenoord-supporters die deze wedstrijd willen bezoeken.

Marketing en Communicatie
Bij afwezigheid van voorzitter Henri van Wezel voerde René Lucas het woord namens de Werkgroep Marketing en Communicatie. Lucas kwam direct met een opmerkelijk voorstel voor een naamswijziging. Zo voerde hij aan dat de naam ‘Feyenoord Supportersparlement’ suggereert dat het orgaan beslissingsbevoegdheid heeft, terwijl het toch vooral bedoeld is als adviesorgaan. Hij pleitte derhalve om het Feyenoord Supportersparlement om te dopen tot Feyenoord Supportersplatform, en in het verlengde hiervan niet meer te spreken van werkgroepen van adviesgroepen. De aanwezige supporters, alsmede de vertegenwoordigers van Feyenoord en voorzitter Eric van Dorp van de Feyenoord Supportersvereniging waren het bijna unaniem met René Lucas eens.
Verder was er aandacht voor de nieuwe website van Feyenoord die binnen een aantal maanden geïntroduceerd zal worden. De leden van de adviesgroep mochten de ontwerpen reeds aanschouwen en waren hiervan onder de indruk geraakt. Op voorstellen van de adviesgroep om enkele wijzigingen aan te brengen in de menustructuur van de nieuwe site was door Feyenoord direct positief gereageerd. Zo zal het onderwerp ‘Supporterszaken’ op de nieuwe website een prominente plaats gaan innemen.
Marketing Directeur Chris Woerts vroeg in het kader van dit onderwerp aandacht voor de nieuwe serie dvd’s die Feyenoord op de markt gaat brengen. Onder het eigen label ‘Feyenoord voor altijd’ gaat er een oneindige serie dvd’s verschijnen met unieke beelden, die de supporter ook vooral een kijkje achter de schermen bieden. Aan supporters werd gevraagd om aan te geven welke onderwerpen zij graag in de serie terug willen zien keren. Want het is de bedoeling dat de serie niet alleen voor supporters is, maar ook vooral door supporters. Verder kondigde Woerts aan dat Feyenoord vergevorderde plannen heeft om de huidige scoreborden in De Kuip te vervangen voor grote lcd-schermen. Zo moet er aan de kant van de vakken G en GG een enorm scherm komen, en komt er ter hoogte van vak S, TT en RR een kleinere versie te hangen.

Ten aanzien van de communicatie vanuit en over het Feyenoord Supportersplatform stelde een supporter voor aan dit onderwerp een aparte website te wijden. Strooband lichtte toe dat een aparte website niet de voorkeur geniet, maar dat het Feyenoord Supportersplatform op de nieuwe website een eigen plek gaat krijgen. Tevens zal aan het Feyenoord Supportersplatform een digitale nieuwsbrief gekoppeld worden die wordt toegezonden aan de leden van de adviesgroepen, bezoekers van de bijeenkomsten van het platform en alle andere supporters die hiervoor belangstelling hebben. Chris Woerts liet tevens weten dat tot die tijd ook op de huidige website van Feyenoord extra ruimte zal worden ingeruimd voor het Feyenoord Supportersplatform.

(Sfeer) Activiteiten
Marco Kole en Ruud van Os lichtte vervolgens toe wat zij in het kader van de activiteiten rond de (met name) thuiswedstrijden hadden besproken. Zo was er aandacht geweest voor het voorprogramma, dat nu al jarenlang hetzelfde is en wat supporters betreft best wel eens aan een vernieuwing onderworpen mag worden. Maar ook was besproken wat er eventueel in de rust en zelfs na de wedstrijd georganiseerd zou kunnen worden om er voor te zorgen dat een dagje Feyenoord voor supporters aantrekkelijker wordt.
De adviesvroeg onthulde ook het ontwerp van een nieuwe megabanner bij Feyenoord-AZ op 26 december door het TIFO Team in gebruik zal worden genomen. De banner bestaat uit drie delen en heeft een totale afmeting van 60 x 20 meter.

Service en Comfort Thuiswedstrijden
Na een korte pauze werd het woord gegeven  aan Albert van Marrewijk, voorzitter van de adviesgroep die zich bezig houdt met zaken die bezoekers van de thuiswedstrijden, en dus eigenlijk alle seizoenkaarthouders, aangaat. Rijen voor de poort, fouillering, horeca, sanitaire voorzieningen en facilitaire zaken zijn de belangrijkste onderwerpen die binnen deze adviesgroep besproken worden. Maar ook de prijzen van (seizoen) kaarten vormen hier onderwerp van gesprek. Natuurlijk was aan de orde geweest wat er ten aanzien van de kaartverkoop gaat gebeuren wanneer Feyenoord play-off wedstrijden gaat spelen. Hierover werd gemeld dat supporters in elk geval een passe-partout kunnen kopen en dat aan seizoenkaarthouders een aanzienlijke korting zal worden verleend. Verder werd ingegaan op de wachtrijen voor de poort, in de ogen van supporters vooral het gevolg van de trage fouillering. Een korte toelichting van Bernard Gerritsma, Safety en Securityofficer van Feyenoord maakte in elk geval duidelijk dat dit de volledige aandacht heeft van de club en dat waar mogelijk getracht wordt de doorstroom te versnellen. Na Feyenoord-Sporting Lissabon is door de clubleiding echter besloten een zogenaamde ‘een-op-een’ fouillering door te voeren en dat kan uiteraard ten koste gaan van de snelheid.
Tot slot meldde de adviesgroep dat het samen met Gert Verhoef, Manager Horecazaken van Stadion Feijenoord N.V., bij Feyenoord-Heracles op zondag 27 november een ronde door het stadion zal maken om een aantal knelpunten aan te geven. Dan zal ook zeker een bezoek worden gebracht aan de invalidentribunes. In eerste instantie was hiervoor een aparte adviesgroep in het leven geroepen, maar bij gebrek aan aanmeldingen hiervoor is besloten om de belangen van deze belangrijke groep supporters nu bij deze adviesgroep onder te brengen.

Jongerenbeleid
De jongste woordvoerster van de avond was Patricia van Beek. Zij verving Michiel Barendregt, die wegens studieverplichtingen niet aanwezig kon zijn. Patricia verving haar voorzitter op uitstekende wijze en sprak de zaal toe alsof ze niets anders gewend was. Zij lichtte toe dat de Adviesgroep Jongerenbeleid zich bezig houdt met alle zaken die betrekking hebben op supporters van 0-18 jaar, waaronder dus Kameraadjes en Feyenoord Youngsters. Ook meldde ze dat Feyenoord in samenwerking met de Gemeente Rotterdam inmiddels is gestart met een sociaal preventief project dat zich richt op jongeren tussen de 13 en 18 jaar en waarbij zogenaamde fancoaches actief zullen worden in en rond De Kuip.
Opvallend voorstel was om de leeftijdsgrens voor het zogenaamde jongerentarief op te trekken van 16 naar 18 jaar. Feyenoord hanteert voor haar jongerenbeleid immers een leeftijdsgrens van 18 jaar, maar bij de kaartverkoop komt die (nog) niet tot uitdrukking. Een uitstekend punt dat door de clubleiding in overweging zal worden genomen.

Feyenoord 100 jaar
De rij werd vanavond gesloten door Paul Berndsen, voorzitter van een adviesgroep die zich samen met vertegenwoordigers uit de jubileumcommissie van Feyenoord buigt over de viering van het eeuwfeest in 2008. Hoewel Paul niet al te diep op de activiteiten kon ingaan – Feyenoord heeft er logischerwijs voor gekozen om het programma op een door haar te bepalen moment bekend te maken – maakte hij kort melding van de verschillende activiteiten die reeds op het programma staan. Maar belangrijkste opmerking was toch wel dat Feyenoord er alles aan doet om de viering van het 100-jarig bestaan vooral het feest van de supporters te laten worden. Nog voordat de adviesgroep op de hoogte was gebracht van de plannen en ideeën had Feyenoord hiervoor al zo veel zaken ontwikkeld dat het uitgerekend de supporters vanuit de adviesgroep waren die Feyenoord hadden geadviseerd om wat zaken te laten vervallen, teneinde een overkill te voorkomen.
Voor de supporters die al jaren pleiten voor de terugkeer van het oorspronkelijke Feyenoord-logo was er nog goed – en eigenlijk al oud – nieuws. Na 2008 zal het logo op alle Feyenoord-uitingen terugkeren. Natuurlijk zal er ook een jubileumlogo ontwikkeld worden. Chris Woerts zegde toe dat hij bij een volgende bijeenkomst van het Feyenoord Supportersplatform  de voorstellen hiertoe zal laten zien.

Een lange bijeenkomst dus. Tijdens het slotakkoord werd nog wat gediscussieerd over de structuur van de bijeenkomsten. De aanwezige supporters gaven aan dat er natuurlijk nog wat zaken verbeterd kunnen worden, maar dat deze eerste bijeenkomst voldoende perspectief bood om in de nabije en verre toekomst een goede en levendige communicatie met de club te onderhouden. Dat gebeurt bij voorkeur onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, niet gelieerd aan club of supportersvereniging, waarmee de onafhankelijke status van het Feyenoord Supportersplatform benadrukt kan worden.

Het volledige verslag van de bijeenkomst zal binnenkort op deze website verschijnen. Ook deelnemen aan bijeenkomsten van het Feyenoord Supportersplatform, of heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een mailtje aan [email protected].